ANAF actualizează Procedura de primire a cererilor de rambursare a TVA aferentă importurilor si achizitiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene de către persoanele impozabile stabilite în România procedură care a fost aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3/2010, pentru a asigura corelarea cu noile modificări legislative: Codul fiscal, Codul de procedură fiscală si normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. 

Actualizarea si corelarea procedurii se realizează prin emiterea unui nou ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, prin care este stabilită noua procedură de primire a acestor cereri de rambursare. 

Începând cu data de 1 ianuarie 2016 au intrat în vigoare Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare si Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si completările ulterioare, acte normative prin care s-au adus, atât modificări de formă vechilor coduri, cât si modificări de fond unor dispozitii legale. Prin Hotărârea Guvernului nr.1/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.22 din 13 ianuarie 2016, au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, prin care sunt reglementate conditiile cu privire la depunerea de către persoanele impozabile stabilite în România a cererilor de rambursare a TVA, prin care se solicită rambursarea taxei achitate pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii într-un stat membru al Uniunii Europene.