Regimul special pentru agricultori, care le permite acestora sã beneficieze de o compensatie în cotã forfetarã pentru taxa aferentã achizitiilor, a fost modificat de la 1 ianuarie 2017. Totodata, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care efectueazã achizitii de la agricultori, pot deduce aceastã compensatie.   
În situatia în care agricultorul care aplicã regimul special realizeazã livrãri intracomunitare cu produse agricole, prestãri si achizitii de servicii intracomunitare, achizitii intracomunitare de bunuri, acesta are si obligatia sã depunã declaratia recapitulativã prevãzutã la art. 325 din  Codul fiscal, pentru operatiunile intracomunitare pe care le efectueazã. 
Aceste modificãri legislative , prevazute in Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 84/2016, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 977 din 6 decembrie 2016, prin care au fost aduse completari Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscalnecesita adapatarea formularului (390 VIES) “Declaratia recapitulativã privind livrãrile /achizitiile /prestãrile intracomunitare”.