A : Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316, precum şi persoanele impozabile nou-înfiinţate în anul 2016 şi înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316, care în cursul anului 2016 au utilizat ca perioadă fiscală „trimestrul calendaristic” şi : 

● au realizat în anul 2016 o cifră de afaceri din operaţiuni taxabile şi / sau scutite cu drept de deducere şi/sau neimpozabile în România conform art. 275 şi art. 278, dar care dau drept de deducere conform art. 297 alin. (4) lit. b), care a depăşit plafonul de  100.000 euro 

           sau  

  
● au realizat în anul 2016 o cifră de afaceri din operaţiuni taxabile şi /sau scutite cu drept de deducere şi/sau neimpozabile în România conform art. 275 şi art. 278, dar care dau drept de deducere conform art. 297 alin. (4) lit. b), recalculată  în baza activităţii corespunzătoare unui an calendaristic întreg care a depăşit plafonul  de 100.000 euro, 

 vor utiliza ca perioadă fiscală în sensul TVA în anul 2017  „luna calendaristică”. 

Aceste persoane impozabile vor depune la organele fiscale competente, în funcţie de categoria de contribuabil, unul din formularele :
010 „Declaraţie de înregistrare fiscală /Declaraţie de menţiuni pentru persoane 
        juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică” 
020 „Declaraţie de înregistrare fiscală /Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice 
        române” 
040 “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru instituţii 
        publice” 
070 “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice 
        care desfăşoară activitatea în mod independent sau exercită profesii libere” . 

          Termen:  15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate iniţial 
            
                            
         au realizat în anul calendaristic precedent  o cifră de afaceri din operaţiuni taxabile şi / sau scutite cu drept de deducere şi/sau neimpozabile în România conform art. 275 şi art. 278, dar care dau drept de deducere conform art. 297 alin. (4) lit. b), sau, după caz, recalculată în baza activităţii corespunzătoare unui an calendaristic întreg, care nu a depăşit plafonul  de 100.000 euro şi nu au efectuat achiziţii  intracomunitare de bunuri în anul 2016 vor utiliza ca perioadă fiscală în sensul TVA în anul 2017 tot „trimestrul calendaristic”. 

         Aceste persoane impozabile vor depune la organele fiscale competente formularul 
094 „Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent” 

         Termenpână la data de 25.01.2017 
          
 : Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316, precum şi persoanele impozabile nou-înfiinţate în anul 2016 şi înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316,care în cursul anului 2016 au utilizat ca perioadă fiscală „luna calendaristică” şi : 

● au realizat în anul calendaristic precedent  o cifră de afaceri din operaţiuni taxabile şi / sau scutite cu drept de deducere şi/sau neimpozabile în România conform art. 275 şi art. 278, dar care dau drept de deducere conform art. 297 alin. (4) lit. b), care nu a depăşit plafonul de  100.000 euro şi nu au efectuat achiziţii  intracomunitare de bunuri în anul 2016
            
         sau 
          
● au realizat în anul calendaristic precedent  o cifră de afaceri din operaţiuni taxabile şi / sau scutite cu drept de deducere şi/sau neimpozabile în România conform art. 275 şi art. 278, dar care dau drept de deducere conform art. 297 alin. (4) lit. b), recalculată  în baza activităţii corespunzătoare unui an calendaristic întreg care nu a depăşit plafonul  de 100.000 euroşi nu au efectuat achiziţii  intracomunitare de bunuri în anul 2016.

 vor utiliza ca perioadă fiscală în sensul TVA în anul 2017 „trimestrul calendaristic” . 
Aceste persoane impozabile vor depune la organele fiscale competente, în funcţie de categoria de contribuabil, unul din formularele :
010 „Declaraţie de înregistrare fiscală /Declaraţie de menţiuni pentru persoane 
        juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică” 
020 „Declaraţie de înregistrare fiscală /Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice 
        române” 
040 “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru instituţii  publice” 
070 “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice 
        care desfăşoară activitatea în mod independent sau exercită profesii libere” 

        Termen15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate iniţial.               

                        
● au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul 2016, indiferent 
               dacă cifra de afaceri a depăşit/nu a depăşit plafonul  de 100.000 euro 

 vor utiliza ca perioadă fiscală în sensul TVA în anul 2017 tot „luna calendaristică” şi nu au obligaţia depunerii niciunei declaraţii de menţiuni, întrucât nu se modifică datele declarate iniţial în vectorul fiscal. 

● au realizat o cifră de afaceri de peste 100.000 euro 

 vor utiliza ca perioadă fiscală în sensul TVA în anul 2017 tot „luna calendaristică” şi nu au obligaţia depunerii niciunei declaraţii de menţiuni, întrucât nu se modifică datele declarate iniţial în vectorul fiscal. 
                    
             Temei legal:   art. 322 alin. (2), (5), (6)  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
                             art. 88  din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală