Organizațiile profesionale și interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol și alimentar vor beneficia de sprijin financiar pentru a participa la consultări în structurile europene similare, atât prin plata contribuțiilor, cât și prin asigurarea unei părți din costurile serviciilor lingvistice de care au nevoie.  În acest sens, se alocă anual suma de 2,8 milioane de lei de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, potrivit unei Hotărâri adoptate astăzi de Guvern. Decontarea anuală a serviciilor lingvistice pentru organizațiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol și agroalimentar se face începând cu anul 2017.

Astfel, organizațiile profesionale și interprofesionale neguvernamentale care exploatează terenurile agricole, sectorul agroalimentar sau serviciile conexe vor fi sprijinite să își plătească integral cotizațiile anuale la organizațiile de profil ale UE și/sau organizațiile stabilite ca făcând parte din grupurile de dialog civil ale Comisiei Europene pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. De asemenea, vor beneficia de decontarea unei sume de până la 30% din valoarea serviciilor lingvistice de care au nevoie pentru a participa la consultările organizate la nivel european, în acest domeniu.

Plățile către beneficiari se fac în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la data aprobării cererilor de plată.

În România, sunt aproximativ 15 organizații cu reprezentare la nivel european, care, în prezent, fac eforturi pentru achitarea cotizațiilor, stabilite pe principii care țin cont de potențialul și suprafața agricolă a României și de populația angrenată în mediul rural.

 

 

Informații suplimentare:

          Prin Legea nr.52/2015 au fost aprobate plățile anuale a cotizațiilor și serviciilor lingvistice pentru organizațiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol și agroalimentar, însă legea va fi efectiv aplicată după intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern adoptate astăzi.

Proiectul de act normativ a fost postat spre consultare publică la adresa: http://www.madr.ro/proiecte-de-acte-normative/download/1614_16d33fd073c59d1b6f79ef10c35f9d0b.html