Avand în vedere :

-        prevederile art. 83 « Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosinţei bunurilor » şi art. 84 «Stabilirea venitului net anual din cedarea folosinţei bunurilor » din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora venitul brut se stabileşte pe baza raportului juridic/contractului incheiat intre parţi şi reprezintă totalitatea sumelor in bani incasate şi/sau echivalentul in lei al veniturilor in natură primite. În cazul în care arenda se exprimă in naturăevaluarea în lei se va face pe baza preţurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotărari ale consiliilor judeţene, ca urmare a propunerilor direcţiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;

-        Hotărarea Consiliului Judeţean Argeş nr. 141/19.12.2016 privind aprobarea preţurilor medii la principalele produse agricole în vederea  evaluării arendei pe anul 2017,

vă prezentăm, în mai jos, preţurile medii pe anul 2017 ale principalelor produse agricole ce fac obiectul arendei achitate în natură.


1 - GRÂU DE PANIFICAŢIE - 550
2 - GRÂU FURAJ - 500
3 - ORZ FURAJ - 500
4 - ORZ PENTRU BERE - 600
5 - OVĂZ - 500
6 - PORUMB - 500
7 - FLOAREA SOARELUI - 1100
8 - RAPIŢĂ - 1100
9 - MORCOV - 1700
10 - CEAPĂ - 1800
11 - CASTRAVEŢI - 1500
12 - ŢELINĂ - 3500
13 - TOMATE - 1400
14 - VARZĂ ALBĂ - 1000
15 - USTUROI - 6000
16 - ARDEI - 1500
17 - VINETE - 900
18 - MERE - 1200
19 - PRUNE - 1000
20 - STRUGURI - 2000
21 - PERE - 2000
22 - CARTOF - 1000
23 - SFECLĂ FURAJERĂ - 700
24 - MIERE - 25000
25 - PAJIŞTI NATURALE (FÂN) - 500
26 - PAJIŞTI NATURALE MASĂ VERDE - 60

Prețurile sunt exprimate în Lei/to