În perioada 01.03.2016 – 30.11.2016, ITM Arges va desfăsura Campania Nationala verificarea modului de respectare a cerintelor minime de securitate si sănătate, în muncă la lucrările cu risc de cădere de la înăltime si surpari de maluri pentru angajatorii care îsi desfăsoară activitatea în domeniul constructiilor.

Activităţile din domeniul construcţiilor, datorită complexităţii şi tehnologiilor specifice, sunt, la nivel european, activităţi în care riscul de accidentare pentru lucrătorii este de doua ori mai mare, iar riscul de deces este chiar de trei ori mai ridicat, raportat la alte sectoare de activitate.

în perioada 2002 - 2015 Inspecţia Muncii a organizat şi coordonat campanii naţionale şi acţiuni sectoriale care au avut ca ţintă :

  • mărirea gradului de conştientizare a angajatorilor şi lucrătorilor din domeniul construcţiilor cu privire la obligativitatea luării de măsuri care să vizeze securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi asupra faptului că respectarea acestor măsuri conduce la beneficii socio - economice ;
  • verificarea respectării îndeplinirii cerinţelor legale referitoare la securitate şi sănătatea în muncă în activitatea desfăşurată de angajatori.
  • realizarea dialogului social - care să stabilească,cu partenerii sociali, care sunt problemele majore legate de prevenire şi protecţie;
  • activitatea de informare a principalilor actori din domeniul construcţiilor asupra modului cel mai eficient de aplicare a reglementărilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă;

Se va avea in vedere in special:

-Lipsa amenajărilor şi dotărilor locului de muncă pentru prevenirea căderilor în gol şi a altor pericole;

-Neasigurarea măsurilor de protecţie a lucrătorilor împotriva prăbuşirii malurilor;

-Utilizarea instalaţiilor de ridicat nesupuse controalelor periodice;

-Executarea lucrărilor de demolare fără a avea proceduri corespunzătoare şi fără asigurarea supravegherii acestora de către persoane competente.

Campania de control se va desfăşura în 2 etape:

-prima etapă va consta in informarea principalilor angajatori din judeţ cu activitate în domeniul construcţiilor privind modul de derulare a campaniei şi tematica abordată .

-a doua etapa constă în verificarea prin acţiuni de control la angajatori a modului de implementare a prevederilor legale care fac obiectul campaniei.