Agentia Natională de Administrare Fiscală va face publice, din 5 decembrie, pe site-ul propriu, la rubrica "Circulare ANAF", circularele interne referitoare la procedurile de lucru si la modalitătile de aplicare a prevederilor legale. 
Această măsură va contribui la cresterea transparentei activitătii institutionale, la crearea unui mecanism de comunicare activ între administratia fiscală si mediul economic si la asigurarea aplicării unitare a legislatiei fiscale în toate structurile subordonate ale ANAF 
Rubrica "Circulare ANAF" este disponibilă pe site-ul www.anaf.ro, la sectiunea Asistentă contribuabili/Legislatie/07.Circulare ANAF. 

Circulara este un document intern emis de ANAF, în vederea asigurării aplicării unitare a legislatiei fiscale. 

Prioritătile ANAF sunt transparenţa, simplificarea şi reducerea costurilor de conformare fiscală la nivelul agenţilor economici şi a costurilor de administrare fiscală la nivelul autorităţilor publice.