Ministerul Finantelor Publice propune o a doua rectificare bugetară din acest an, tinând cont de majorarea per sold a veniturilor bugetului general consolidat cu 306 milioane de lei si a cheltuielilor bugetului general consolidat tot cu 306 milioane de lei, precum si de mentinerea tintei de deficit bugetar la nivelul de 2,8% din PIB în termeni cash, respectiv 2,95% din PIB potrivit metodologiei ESA.

Analiza rezultatelor bugetare pe perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2016 arată un deficit de 3,7 miliarde de lei, respectiv 0,49% din PIB.

Rectificarea bugetară a avut în vedere redistribuirea unor fonduri care nu mai pot fi cheltuite până la sfârsitul anului 2016, pentru asigurarea finantării unor programe în derulare.

Domeniile prioritare la această rectificare bugetară au fost sănătatea, investitiile, plătile directe în agricultură si sustinerea unor proiecte si politici în domeniul educatiei si asistentei sociale, finantate prin administratia publică locală, cum ar fi programul-pilot „Masa caldă”, sustinerea sistemului de protectie a copilului sau programul „fructe în şcoli”.

La Sănătate, s-au alocat credite de angajament în sumă de 2,21 miliarde de lei în bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în vederea încheierii unor noi contracte cost-volum-rezultat, pentru aria terapeutică hepatită cronică. Aceste alocări bugetare vor permite continuarea tratamentului pentru pacientii cu ciroză hepatică aflati în stadiul F4 si extinderea programului pentru pacientii cu ciroză hepatică stadiile F2 si F3. Ministerul Sănătătii a trimis deja la CNAS documentele necesare. Pe baza acestora, Casa începe negocierile cu producătorii de medicamente pentru încheierea contractelor cost-volum-rezultat. Încheierea contractelor în această formulă permite o folosire judicioasă a banilor bugetului asigurărilor de sănătate deoarece CNAS decontează tratamentele doar pentru pacientii care s-au vindecat ca urmare a terapiei.

Pentru Programul National de Dezvoltare Locală de la Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice s-au asigurat 1,25 miliarde de lei, sume care vor acoperi plătile necesare până la final de an ale proiectelor de dezvoltare a infrastructurii scolare si de drumuri. Alte 47,9 milioane de lei au fost realocate pentru finantarea Acordului de împrumut ”Sistem integrat de reabilitare a sistemelor cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori”. Suma va fi folosită pentru închiderea proiectului finantat din credite externe rambursabile.

Pentru Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale a fost asigurată suma de 1,09 miliarde de lei pentru plătile finale aferente schemelor de plăti directe pentru campania agricolă din 2016. De asemenea, ministerul a redistribuit din bugetul propriu 85,7 milioane de lei pentru plata subventiilor în agricultură.

La bugetele locale au fost alocate 1,7 miliarde de lei, sume  defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finantarea cheltuielilor autoritătilor administratiei publice locale. Banii vor fi folositi astfel: 
-        170 milioane lei pentru cheltuieli de personal aferente unităţilor de învătământ preuniversitar
-        14,7 milioane lei pentru programul-pilot „Masa caldă”
-        101,5 milioane lei pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului
-        74,7 milioane lei pentru centrele de asistentă socială a persoanelor cu handicap, 
-        392,3 milioane lei pentru plata asistentilor personali ai persoanelor cu handicap, 
-        4,1 milioane lei pentru programul „fructe în şcoli”, 
-        6,9 milioane lei pentru finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale, 
-        938,3 milioane lei sume pentru echilibrarea bugetelor locale.

În vederea desfăşurării normale a activităţii până la finele anului, Ministerului Energiei i-au fost alocate 222,4 milioane de lei, din care 200 milioane de lei sunt pentru schema de ajutor de stat pentru închiderea a două mine din Complexul Energetic Hunedoara.

Ministerului Comunicatiilor si pentru Societatea Informatională i-au fost alocate 75,5 milioane de lei, în principal pentru majorarea capitalului social al Companiei Nationale ”Posta Română”- S.A.

Pentru plata pensiilor militare recalculate, precum si pentru restituirea diferentelor dintre cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza Legii nr. 119/2010, au fost alocate 336,7 milioane de lei în bugetele Ministerului Afacerilor Interne, al Ministerului Apărării Nationale si al Serviciului Român de Informatii.

Ministerul MunciiFamiliei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice a primit 142,4 milioane de lei pentru plata integrală a drepturilor de asistentă socială (indemnizatii pentru crestere copil, ajutoare sociale, alocatii de stat pentru copii, indemnizatii pentru persoanele cu handicap).

Ministerului Afacerilor Externe i-au fost redistribuite 66,8 milioane de lei, în principal pentru plata contributiilor si cotizatiilor la organismele internationale la care institutia este parte.

Sumele reduse provin din economiile ministerelor rezultate din analiza plătilor efectuate pe primele 10 luni. Prezentăm în continuare câteva exemple.

Ministerul Finantelor Publice a economisit 1,18 miliarde de lei. Banii provin din dobânzi si din contributia României la bugetul UE, dar si din economii la cheltuieli de personal, despăgubiri civile si cheltuieli de capital.

În bugetul Ministerului Transporturilor au fost identificate economii în sumă de 254 milioane de lei, în principal la investitii ale agentilor economici, cheltuieli neeligibile ISPA si reparatii curente la infrastructura feroviară publică. În schimb, au fost asigurate sumele necesare pentru  decontarea facilitătilor si gratuitătilor de transport de care beneficiază anumite categorii sociale si pentru majorarea capitalului social la Metrorex.

Ministerul Apărării Nationale a identificat 359,8 milioane de lei, bani care nu mai pot fi utilizati până la finele anului pentru cheltuieli cu bunurile si serviciile si cheltuieli de capital. De asemenea, se propune majorarea creditelor de angajament cu suma de 5 miliarde de lei pentru demararea achizitiilor de tehnică si echipamente specifice.

Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor a făcut economii de 49,6 milioane de lei la proiecte cu finantare din fonduri europene.

Economiile realizate de Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri se ridică la 35,4 milioane de lei, în principal la proiectele cu finantare din fonduri europene nerambursabile si programele de stimulare a întreprinderilor mici si mijlocii.

Ministerul Justitiei, în calitate de ordonator principal de credite, a identificat economii în valoare de 33,6 milioane de lei.