Municipalitatea a hotărât să scoată la licitație deșeurile scoase din funcțiune de la CET Găvana. Este vorba de deșeuri de electropompe, electrocompresoare, schimbătoare de căldură, contoare, rezervoare, deșeuri fier vechi aflate în stoc la magazia CET Nord Găvana, acestea fiind supuse în timp acțiunii factorilor de mediu prin coroziune.

Concret, este vorba de:
- deșeu plăci oțel inox - 1479 kg
- deșeu fier vechi - 76031 kg
- deșeu motor electric - 5846 kg

Prețul de pornire la prima licitație cu strigare va fi de 64763 lei. Dacă la prima strigare nu se prezintă nimeni, la cea de a doua licitație prețul de pornire va pleca de la 55048 lei urmând ca la ultima strigare prețul să coboare la 45334 lei.