Apropierea sezonului rece face necesară luarea unor măsuri suplimentare pentru prevenirea îngheţului la instalaţiile de apă.
În acest sens, conducerea S.C S.Ed.C Mioveni SRL atrage atenţia clienţilor săi că trebuie să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea protecţiei şi integrităţii fizice a căminului de apometru, a contorului/aparatului de măsură de apă şi a vanelor ce echipează branşamentul împotriva îngheţului.
Orice reparaţii şi orice înlocuire de contor a cărui deteriorare se datorează unei funcţionări anormale în condiţii de îngheţ sunt efectuate de operator pe cheltuiala exclusivă a utilizatorului.
Pentru evitarea unor neplăceri, precum şi a unor cheltuieli inutile, se recomandă utilizatorilor serviciului de alimentare cu apă să protejeze contoarele de apă rece cu materiale izolante, care se înfăşoară în jurul conductei de branşament şi în jurul apometrului lăsând liber cadranul pentru a putea fi citit indexul consumului de apă.
De asemenea, nu trebuie uitată nici verificarea conductelor de apă şi a robineţilor montaţi pe instalaţie, înainte de venirea frigului, pentru a vă asigura că nu există fisuri sau pierderi de apă care ar putea favoriza îngheţarea conductelor.
 
Eventualele probleme legate de funcţionarea contoarelor sau a Serviciului de Alimentare cu Apă şi Canalizare pot fi semnalate ( dispecerat non-stop), la telefonul 0348/457.102.