Sărăcia şi accesul limitat, culmea, la serviciile de sănătate bune (deşi suntem în anul de graţie 2016!) fac ca Argeşul încă să aibă probleme cu mortalitatea infantilă. Datele oficiale ne arată că în luna august a.c. au fost înregistrate 4 cazuri de mortalitate infantilă, cu un caz mai mult faţă de luna precedentă şi cu două cazuri mai mult comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent.

Evoluţia fenomenelor demografice s-a caracterizat prin creşterea faţă de luna precedentă a natalităţii cu 27% (537 născuţi-vii înregistraţi faţă de 423 născuţi-vii înregistraţi în luna iulie 2016) şi diminuarea mortalităţii generale cu 6,1% (507 decese înregistrate faţă de 540 decese înregistrate în luna iulie 2016).

Comparativ cu luna august 2015, numărul de născuţi-vii înregistraţi a fost mai mare cu 89 cazuri (+19,9%), numărul deceselor diminuându-se cu 37 cazuri (-6,8%). Sporul natural rezultat din agregarea fenomenelor de natalitate şi mortalitate înregistrate în luna august a.c. a fost pozitiv (+30 persoane), situaţie nemaiîntâlnită în ultimii ani.