Pentru mijloacele fixe amortizabilededucerile de amortizare se determină fără a lua în calcul amortizarea contabilă. 

* Pentru mijloacele de transport de persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, din categoria M1, astfel cum sunt definite în Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioarecheltuielile cu amortizarea sunt deductibile, pentru fiecare mijloc de transport, în limita a 1.500 lei / lună. Sunt exceptate de la deductibilitatea limitată a amortizării fiscale mijloacele de transport care se înscriu în oricare dintre următoarele categorii: 
             a) vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi 
                 servicii de curierat; 
              b) vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii, precum şi pentru test drive şi 
                  pentru demonstraţii; 
             c) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile 
                 de taximetrie; 
             d) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închiriere către 
                 alte persoane, transmiterea dreptului de folosinţă, în cadrul contractelor de leasing 
                 operaţional sau pentru instruire de către şcolile de şoferi. 

     În aplicarea celor de mai sus: 

 ● la momentul scăderii din gestiune a mijloacelor de transport din categoria M1valoarea rămasă neamortizată este deductibilă în limita a 1.500 lei înmulţită cu numărul de luni rămase de amortizat din durata normală de funcţionare stabilită de contribuabil potrivit Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe
Valoarea care excede nivelului de deductibilitate este nedeductibilă la calculul rezultatului fiscal. 

● cheltuielile înregistrate ca urmare a casării unui mijloc fix cu valoarea fiscală incomplet amortizată sunt cheltuieli efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice, respectiv sunt cheltuieli deductibile fiscal la calculul rezultatului fiscal. 
            Prin casarea unui mijloc fix se înţelege operaţia de scoatere din funcţiune a activului respectiv, urmată de dezmembrarea acestuia şi valorificarea părţilor componente rezultate, prin vânzare sau prin folosirea în activitatea curentă a contribuabilului. 

* Pentru mijloacele de transport marfă - autoutilitare - din categoria N1, valoarea rămasă neamortizată este deductibilă integral la calculul rezultatului fiscal. 


NOTĂ : În vederea analizei deductibilităţii amortizării fiscale la calculul rezultatului fiscal sau la calculul venitului net anual , regulile privind limitarea deducerii fiscale a amortizării trebuie respectate atât de către plătitorii de impozit pe profit, cât şi de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente.