Viiturile din ultimii ani au creat o eroziune activă pe o lungime de aproximativ 200 de metri, adâncime de 3-4 metri și înălțime de aproape 2 metri a malului pârâului Cârcinov care punea în pericol obiectivele din zona intravilanului comunei Beleți-Negrești, sat Beleți precum și drumul județean Topoloveni-Boțești.

Lucrarea "Reparație regularizare pârâu Cârcinov în comuna Beleți-Negrești, aval de confluența cu pârâu Carcinovel" a constat în stabilizarea malului drept cu saltele și gabioane (confectionate de catre formația Întreținere Cursuri de Apă Topoloveni a ABAAV) montate pe o lungime de  120 de metri.  

Valoarea totală a lucrării este de 110.846 lei și a fost executată din surse proprii cu personalul ABAAV.