Programul - cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes" va fi extins cu două miliarde de euro, de la 18 miliarde de euro la 20 miliarde de euro, pentru acoperirea necesarului brut de finanțare prin emisiuni de tilturi de stat pe piețele internaționale de capital pentru perioada 2016 - 2017. Modificarea Programului-cadru de emisiuni titluri de stat ”Medium Term Notes” a fost stabilită printr-o Hotărâre adoptată de Guvern.

Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat, "Medium Term Notes" (Programul MTN) este o facilitate neangajantă încheiată între Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de emitent, și un grup de instituţii financiare selectate. În cadrul Programului MTN pot fi lansate periodic emisiuni de titluri de stat pe piețele externe, în baza unei documentaţii contractuale standard, oferind emitentului avantajul accesării pieţelor de capital într-un timp mai scurt decât cel necesar parcurgerii etapelor pentru efectuarea fiecărei tranzacţii individuale. Totodată, se asigură şi flexibilitate în structurarea parametrilor emisiunilor, în funcţie de strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale.

În contextul implementării planului anual de finanțare a deficitului bugetar și de refinanțare a datoriei publice, pentru 2016 Ministerul Finanțelor Publice are în vedere emiterea de euroobligațiuni în valoare de aproximativ 3 mld. de euro (echivalent). Până în prezent, au fost emise pe piețele externe euroobligațiuni de 1,25 mld. de euro, urmând ca suma de  1,75 – 2 mld. de euro să fie atrasă de pe piețele externe până la finalul acestui an. Pentru 2017 se estimează un necesar de finanțare de pe piețele externe între 2,7 mld. de euro și 3 mld. de euro.

 

Proiectul de act normativ a fost postat spre consultare publică la adresa:  http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/transparenta/proiectHGdemodificareHG1264_2010_31032016.pdf