Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas  din Constanța se reorganizează ca instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Științe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu- Şişeşti”, stabilește o hotărâre adoptată astăzi de Executiv.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas  va fuziona prin absorbție cu Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor – Bilciurești, judeţul Dâmbovița, Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor şi Caprinelor – Reghin, judeţul Mureş şi Stațiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Ovinelor – Ruşeţu, judeţul Buzău, care se desființează.

Actul normativ stabilește patrimoniul noii unități rezultată din fuziune, obiectul de activitate, sursele de finanțare, organele de conducere ale institutului.

Patrimoniul Institutului de Cercetare – Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor şi Caprinelor – Palas, nou înființat, va fi constituit din bunuri imobile din domeniul public şi privat al statului, precum şi din bunuri proprii preluate, în administrare, de la cele trei unități de cercetare. Astfel, institutul va administra terenuri aflate în domeniul public al statului cu suprafață totală de 1.533,38 ha, conform inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului înregistrat la Ministerul Finanțelor Publice. Institutul împreună cu Academia de Științe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale vor efectua lucrări de cadastru şi publicitate imobiliară în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Finanțarea activităților institutului se realizează din venituri proprii şi din subvenții acordate de la bugetul de stat prin bugetul Academiei de Științe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu- Şişeşti”.

De asemenea, Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor – Palas beneficiază prin alocare directă de fonduri pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale.

Prin reorganizarea institutului se are în vedere creșterea capacității de accesare a fondurilor destinate cercetării-dezvoltării agricole, precum şi o mai bună cunoaștere a nevoilor beneficiarilor (crescători de ovine şi caprine, asociații, societăți comerciale, etc.).

 

Informaţii suplimentare

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor şi Caprinelor Palas  Constanţa (ICDCOC- Palas) coordonează la nivel naţional activitatea de cercetare din domeniul creșterii ovinelor şi caprinelor colaborând cu alte stațiuni de cercetare de profil din Bacău, Caransebeş, Botoşani, etc, dar şi cu Universităţile de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, Iaşi, Timişoara şi Cluj- Napoca.

Activitatea de cercetare a institutului se desfășoară în cadrul a patru domenii principale şi anume: genetică şi ameliorare, reproducţie, nutriţie şi tehnologii de creştere şi exploatare a ovinelor.