Consiliul Judeţean Argeş va acorda şi în acest an ajutoare financiare de urgenţă prin programul "ProSocial", aprobând în acest sens o serie de criterii în funcţie de care se vor aloca banii. În primul rând, trebuie să existe o solicitare în acest sens. În al doilea rând, ajutorul financiar se acordă persoanelor aflate într-o situaţie dificilă din punct de vedere financiar, cu domiciliul în judeţul Argeş, care au probleme de sănătate, dovedite cu acte medicale eliberate de medicul specialist, în limita bugetului disponibil. Actele necesare întocmirii dosarului sunt cererea solicitantului sau a reprezentantului legal al acestuia, acte de identitate ale membrilor familiei, copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul), certificat de deces (dacă este cazul), adeverinţă de venit eliberată de angajator, cupon de pensie, cupon de alocaţie etc., adeverinţă eliberată de către Administraţia Financiară din care să rezulte veniturile din activităţi independente, din activităţile agricole, din investiţii, precum şi veniturile din alte surse, anchetă socială, acte medicale doveditoare ale stării de sănătate pentru atestarea diagnosticului, actul din care să rezulte  calitatea solicitantului de tutore sau de curator (dacă este cazul), extras de cont (dacă este cazul), orice act care se consideră a fi necesar pentru acordarea sprijinului financiar şi declaraţie-tip pe propria răspundere privind justificarea sumei primite. Pentru justificarea sumei acordate se vor prezenta facturi/bonuri fiscale. Sumele care se vor aloca sunt următoarele: 3.000 lei pentru efectuarea de operaţii chirurgicale complicate şi cu costuri ridicate, 2.500 lei pentru investigaţii în clinici specializate, 2.000 lei pentru achiziţionarea de dispozitive medicale recomandate de specialişti, 1.500 lei pentru tratamente de lungă durată.