Potrivit noului Cod Fiscal, începând din acest an, pentru casele şi terenurile intravilane neîngrijite, precum şi pentru terenurile agricole nelucrate, autorităţile pot majora impozitul cu până la 500 la sută.

 

Majorările în cauză constituie una dintre noutăţile aduse de Codul Fiscal intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016 şi ele urmează a fi aplicate de autorităţile locale din întreaga ţară.

 

Potrivit legii sunt considerate neîngrijite „clădirile aflate în stare avansată de degradare, stare de paragină, insalubre, faţade nereparate, necurăţate, netencuite, nezugrăvite, geamuri sparte sau alte situaţii de asemenea natură”. Terenurile neîngrijite sunt cele „lăsate în stare de paragină, acoperite de buruieni, părăsite, abandonate, insalubre, prin neefectuarea curăţeniei în curţi, neîntreţinerea şi nerepararea împrejmuirilor sau alte situaţii de asemenea natură”.

 

Nu vor fi supraimpozitate „clădirile şi terenurile neîngrijite de proprietarii care deţin autorizaţie de construire sau desfiinţare valabilă, în vederea construirii, renovării, demolării sau amenajării terenului şi au anunţat Inspectoratul de Stat în Construcţii şi autoritatea publică locală despre începerea lucrărilor”.

 

Însă, trebuie să ştiţi că majorările nu sunt obligatorii, textul legii nefiind unul imperativ: „Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500%, pentru clădirile şi terenurile, neîngrijite, situate în intravilan”(Art 489, alin 5). Aşadar, nici majorarea nu este obligatoriu să fie de 500%. Ea poate fi cuprinsă între 101 şi 500%.

 

Mai trebuie să ştiţi că, înainte de a majora impozitul pe casă sau teren, primăria este obligată să parcurgă nişte etape. Iată ce prevede legea: După identificarea şi evaluarea clădirii/terenului, proprietarul va fi somat ca, pe parcursul anului fiscal în care s-a constatat starea clădirii sau terenului, după caz, să efectueze lucrările de întreţinere şi îngrijire necesare până la sfârşitul anului respectiv şi să menţină în continuare clădirea/terenul în stare de întreţinere/ îngrijire.

 

Dacă pe parcursul anului respectiv proprietarul clădirii/terenului s-a conformat somaţiei, se încheie un proces-verbal de conformitate şi impozitul nu va mai fi majorat. Dacă, dimpotrivă, se constată că proprietarul nu a efectuat lucrările de întreţinere/îngrijire necesare, se va încheia o notă de constatare în care va fi consemnată menţinerea clădirii/terenului în categoria celor considerate ca fiind neîngrijite.

 

În acest caz, la sesizarea compartimentului de specialitate, primarul va propune spre adoptare consiliului local proiectul de hotărâre de majorare a impozitului pentru imobilul respectiv, cu până la maximum 500%.