Universitatea din Pitești derulează în perioada iulie-decembrie 2016 proiectul intitulat “Informarea, consilierea și orientarea în carieră a elevilor argeșeni, pentru creșterea accesului la învățământul superior în condiții de echitate și incluziune socială” (AG-GUIDING-CAREER)’’.

Proiectul vizează dezvoltarea și implementarea de măsuri și instrumente care să conducă la creșterea accesului elevilor la învățământul superior in condiții de echitate și incluziune socială.

Obiectivele proiectului:

OS1. Creşterea capacităţii instituţionale prin îmbunățățirea colaborării între mediul universitar, mediul preuniversitar și mediul de afaceri din județul Argeș, cu scopul dezvoltării și implementării de măsuri și instrumente care să conducă la creșterea accesului elevilor la învățământul superior în condiții de echitate și incluziune socială.

OS2. Informarea, orientarea și consilierea profesională a elevilor din liceele argeșene în vederea eficientizării managementului propriei cariere și creșterii accesului la învățământul superior.

OS3. Creșterea disponibilității informațiilor relevante privind accesul la învățământul superior și alegerea unei cariere profesionale pentru elevii din liceele argeșene, utilizând metode inovatoare de tip portal informatic.

OS4. Dezvoltarea mentoratului între studenți și elevi prin organizarea și implementarea unor ateliere de lucru în liceele din județul Argeș cu scopul sprijinirii elevilor din grupuri vulnerabile să acceadă la învățământul superior.

Obiectivele proiectului se integrează în linia directoare a Strategiei Europa 2020, sunt în concordanță cu strategiile Universității din Pitești, cu obiectivele asumate de România în cadrul Procesului Bologna, cu cele stabilite în Programul Național de Reforma (PNR 2011- 2013) referitor la atingerea, până in 2020, a unei ținte de 26,7% a absolvenților de studii superioare, in rândul populației cu vârste cuprinse între 30 și 34 de ani.

Grupul țintă vizat este constituit din 1000 de elevi din mediul rural și urban informați, consiliați și orientați cu privire la accesul în învățământul superior, dezvoltarea carierei și accesul pe piața muncii.

 

Activități

 

 În carul proiectului se vor derula următoarele tipuri de activități:

 

- realizarea a două studii pentru identificarea nevoilor elevilor argeșeni de informare, orientare și consiliere în carieră în vederea accesării invățământului superior

 - consilierea și orientarea în carieră pentru elevi prin intermediul unui birou mobil alcătuit din specialiști ai Universității din Pitești care va desfășura activități de consiliere primară și secundară;

- organizarea a 5 evenimente ”Zilele carierei” in cadrul liceelor și in cadrul Universității din Pitești;

-  întâlniri între elevi-angajatori-studenţi voluntari;

- dezvoltarea unui suport suport informatic în vederea integrării de informații de interes pentru elevi, care să le permită alegerea unei cariere profesionale;       

-  activități de mentorat între studenți și elevi în liceele argeșene in cadrul unor ateliere de lucru;

- elaborarea de materiale-suport specifice: ghid de informare privind orientarea în carieră; ghid de informare referitor la oportunitățile oferite de piața muncii; set de materiale referitoare la dezvoltarea carierei.

 

Toate aceste activități se pot organiza ca urmare a sprijinului primit de Universitatea din Pitești din partea  Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice în cadrul proiectului pentru dezvoltare instituțională obținut prin competiție de proiecte organizată de Consiliul Național pentru Finanțarea Invățământului Superior.

 

 

           PARTENERII ACTIVI

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARGEȘ

PRIMARIA MUNICIPIULUI PITEȘTI

CAMERA DE COMERȚ,  INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ  ARGEȘ

S.C. AUTOMOBILE DACIA RENAULT  SA

ASOCIAȚIA OAMENILOR DE AFACERI ARGEȘ

S.C. ADIENT AUTOMOTIVE ROMANIA SRL

S.C. HAULOTTE ARGEȘ SRL

S.C. SEALYNX AUTOMOTIVE ROMANIA

S.C. LEONI WIRING SYSTEMS SA

S.C. MOBILIFT SRL

S.C. GOLD PLAST PRODUCTION SRL

DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU  EVIDENȚA POPULAȚIEI  ARGEȘ

MUZEUL JUDETEAN ARGES

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, SUCURSALA JUDEȚEANĂ ARGEȘ

MUNTENIA HOSPITAL

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA - SUCURSALA PITEȘTI

S.C. BAMESA OTEL SA

ADAPT - ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTAREA APTITUDINILOR PROFESIONALE ALE TINERILOR

 S.C. VELMAR DREAMS SRL

CABINET INDIVIDUAL AVOCAT CRISTINA GHINEȚ

DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU  EVIDENȚA POPULAȚIEI  ARGEȘ

BIROU EXECUTOR JUDECĂTORESC TUDOR ALIN FLORIN

S.C. CHEVROLET CC SRL

S.C. ENERGOMONTAJ GRUP SRL

S.C .MODVEST CONSTRUCT 2000 SRL

S.C. BRADET SRL

S.C. AUCHAN ROMANIA SRL

S.C. ROWEB DEVELOPMENT SRL

S.C. PROJECT INFRA 2005 SRL

S.C. ANDRALEX PROJECT COMPANY SRL

S.C. ELTRA LOGIS SRL

EDITURA PARALELA 45

ASOCIAȚII STUDENȚEȘTI

                AIESEC - UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

                INGMED - UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI