Mâine este programată să aibă loc la Liceul Tehnologic "Astra" din Piteşti încă o şedinţă publică pentru repartizarea personalului didactic.

Acţiunea începe la ora 8 şi se adresează titularilor rămaşi cu restrângeri de activitate nesoluţionate, cadrelor didactice cu norme inclomplete, candidaţilor cu studii corespunzătoare postului rămaşi nerepartizaţi sau cu norma incompletă, personalului didactic care a solicitat încadrarea în regim de plată cu ora, pensionarilor neîncadraţi etc.

În urma creşterilor salariale din ultimii ani, învăţământul a început să redevină un domeniu atractiv, de unde şi "bătaia" mare pe posturile tot mai puţine puse la dispoziţie la şcoli şi licee.