Inspectorii Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) au verificat activitatea unei firme specializate în comertul cu produse farmaceutice si au constatat un prejudiciu de 44,49 de milioane de lei (cca. 10 milioane de euro) cauzat bugetului de stat prin sustragere de la plata TVA. În iulie 2016, DGAMC a sesizat organele de urmărire penală pentru asigurarea recuperării prejudiciului. 

Societatea a prestat pe teritoriul României servicii de marketing, promovare si autorizare pentru firma mamă din spatiul UE, dar le-a facturat ca si când activitatea s-ar fi desfăsurat în tara respectivă. Astfel, au beneficiat în străinătate pe nedrept de scutire la plata TVA, cu intentia de a se sustrage de la plata taxei pe valoare adăugată în România. 
De asemenea, aceeasi multinatională a făcut plăti către agentii de turism pentru participarea unor medici si farmacisti la evenimente interne si internationale de specialitate si către firme pentru organizarea de evenimente medicale (congrese, conferinte, cursuri, simpozioane, forumuri, aparitia unor publicatii s.a.). Pentru aceste servicii a solicitat deducerea TVA si le-a prezentat sub forma unor actiuni de sponsorizare si donatie cu toate că acestea au fost puse la dispozitie în mod gratuit, fiind realizate de companie pentru promovarea produselor pe piata românească. 
În acest mod s-a evitat si colectarea TVA aferentă medicamentelor acordate gratuit ca si donatii către spitale, cămine, fundatii sau ca mostre către medici, dar care, în fapt, au fost acordate în scopul efectuării ulterioare de comenzi către distribuitorii de medicamente. 

Persoanele fizice au posibilitatea să utilizeze gratuit Spatiul Privat Virtual – un serviciu electronic disponibil la adresa https://pfinternet.anaf.ro, prin intermediul căruia pot verifica online situatia fiscală personală (obligatii fiscale, decizii de impunere, situatia declarării contribuţiilor de asigurări sociale de către angajator), pot obtine adeverinte de venit si certificate de atestare fiscală, sau pot depune Declaratiile D200, D230, D220 în format electronic.