Ministerul Finantelor Publice vine în sprijinul mediului de afaceri cu o nouă schemă de ajutor de stat pentru dezvoltare regională. Politica fiscal-bugetară este un instrument important pentru stimularea cresterii economice. Din acest motiv, Ministerul Finantelor Publice deschide o nouă schemă de ajutor de stat.

Cererile de acord pentru finantare în baza schemei de ajutor de stat pentru stimularea investitiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă se înregistrează din 8 până în 22 august 2016. Bugetul alocat sesiunii este de 113 milioane de lei.

Cererile, însotite de documentele justificative, se transmit prin postă sau prin servicii de curierat, cu confirmare de primire, sau se depun personal la Registratura generală a Ministerului Finantelor Publice, str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti. Pe plic se mentionează: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 332/2014”.

Înregistrarea cererilor la Registratura generală a Ministerului Finantelor Publice se realizează exclusiv în perioada 8-22 august 2016, în caz contrar sunt restituite si nu sunt luate în considerare.

Analiza cererilor de acord se face după încheierea sesiunii de înregistrare, fără a avea importantă ordinea în care au fost înregistrate.

În prima etapă de evaluare, Ministerul Finantelor Publice verifică îndeplinirea conditiilor de conformitate, a criteriilor de eligibilitate si calculează un punctaj în vederea încadrării în bugetul alocat schemei. Selectarea se realizează în ordinea descrescătoare a punctajului obtinut. Etapa se încheie în maxim 30 de zile lucrătoare de la data închiderii sesiunii de înregistrare, iar rezultatele sunt publicate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice.

Întreprinderile selectate în prima etapă transmit, în maxim 30 de zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, planurile de afaceri, însotite de restul documentelor justificative, în vederea analizării viabilitătii proiectelor si a emiterii acordurilor pentru finantare.

Obiectivul schemei de ajutor de stat îl reprezintă dezvoltarea regională prin sprijinirea investitiilor si crearea de noi locuri de muncă. Sumele se acordă sub formă de granturi de la bugetul de stat pentru cheltuieli eligibile de natura costurilor salariale. Până în prezent, în baza schemei, au fost aprobate 24 de proiecte de investitii care vor genera 4.024 de noi locuri de muncă, pentru care a fost aprobat un ajutor de stat în valoare de 109,6 milioane de lei.