Autoritățile locale din Mioveni susțin procesul de îmbunătățire a managementului de mediu și vor aborda continuu noi tehnici și tehnologi din domeniu pentru a crea cele mai bune condiții de viață cetățenilor. 
Vizita de informare și documentare a delegației S.Ed.C. Mioveni condusă de directorul Nicolae Tudose, în Germania și Austria, privind metodele de tratare a nămolului rezultat din epurarea apei, s-a dovedit a fi productivă. Propunerea de colaborare, lansată firmei GORE, de construcție a unui centru pilot de implementare a tehnologiei de transformare a biosolidelor in compost pentru agricultură și înființarea unui centru de însușire a acestei tehnologii, a fost agreată.
Pentru concretizarea colaborării s-a convenit o asociere între factorii implicați, Primăria Mioveni, W.L. Gore &Associates –UTV, Asociația „Pentru o Apă Curată” și S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L. Astfel, instalația pilot de compostare va fi oferită cu titlu gratuit pe o perioada de 6-12 luni.
S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L. va prelua sarcinile de amenajare a zonei necesare montării utilajelor, este vorba despre o instalație cu o capacitate de 200 metri cubi pe șarjă, iar suprafața de teren necesară este de aproximativ 700 mp. Stația de Epurare a orașului dispune deja de această suprafață.
Pentru implementarea proiectului au fost propuse trei etape. Prima etapă de implementare a centrului pilot și a centrului de training pentru compost are termen de finalizare sfârșitul anului 2016, a doua etapă se va desfășura în decursul anului 2017 și constă în monitorizarea parametrilor de funcționare, a paramentrilor de eficiență economică dar și organizarea de seminarii pentru diseminarea cunoștintelor acumulate prin centrul de training. După finalizarea proiectului pilot, urmează cea de-a treia etapă, în cadrul careia, pe baza rezultatelor, autoritățile locale vor lua o decizie privind integrarea permanentă a tehnologiei pentru producerea compostului care să deservească orașul Mioveni și localitățile limitrofe.
Nu mai târziu de luna octombrie, în Mioveni, va fi demarat primul proiect de transformare a apei uzate într-un produs finit, cu valoare. Acțiunea reprezintă prima etapă a unui obiectiv prioritar al autorităților locale de extindere a unor sisteme de mediu de viitor.