Pe 28 ianuarie este programată să aibă loc o şedinţă specială a Consiliului Local al municipiului Piteşti: se votează proiectul de buget pentru anul 2016. Proiectul de buget se află de la începutul lunii ianuarie în dezbatere publică şi au fost făcute şi propuneri de către cetăţeni, însă nu toate vor fi luate în calcul. Una dintre cele mai importante este includerea pe lista de investiţii, însă, a finanţării realizării expertizelor tehnice pentru consolidarea seismică a blocurilor cu risc. Rămâne de văzut dacă se vor găsi banii necesari şi pentru execuţia propriu-zisă a lucrărilor, dar aceasta va fi, mai mult ca sigur, treaba asociaţiilor de proprietari.

 

Bugetul pentru 2016 este mai mic decât cel din 2015 cu circa 150 milioane lei, în special deoarece nu mai sunt multe proiecte cu finanţare europeană. Practic, bugetul total de venituri şi cheltuieli se ridică la suma de circa 364.000.000 lei.

 

Cheltuieli

Iată care sunt, pe categorii de destinaţie, principalele cheltuieli prevăzute în bugetul pentru anul în curs:

 

– autorităţi publice – 18.900.000 lei;

 

– servicii publice generale – 7.437.000 lei;

 

– tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi – 4.100.000 lei;

 

– ordine publică şi siguranţă naţională – 7.958.000 lei;

 

– cheltuieli social-culturale (învăţământ) – 101.000.000 lei;

 

– sănătate – 3.920.000 lei;

 

– cultură, recreere şi religie – 30.000.000 lei;

 

– asigurări şi asistenţă socială – 20.320.000 lei;

 

– locuinţe, servicii şi dezvoltare publică – 28.206.000 lei;

 

– protecţia mediului – 11.601.000 lei;

 

– combustibili şi energie – 24.057.000 lei;

 

– transporturi – 35.582.000 lei;

 

– dezvoltare (investiţii) – 46.317.000 lei.

 

Investiţii

 

Cele mai importante investiţii prevăzute pentru acest an sunt:

 

– extinderea şi modernizarea Şcolii „Matei Basarab” – 1,17 milioane lei (proiect cu fonduri europene restant de anul trecut;  rămas de realizat 7%);

 

– construire zid sprijin teren şi reconstruire gard (studiu geotehnic, studiu hidrologic, expertiză tehnică, studiu de fezabilitate) la Şcoala „Tudor Muşatescu” – 278.000 lei;

 

– reabilitare şi consolidare Colegiul Naţional „I.C. Brătianu” – 5 milioane lei;

 

– amenajare cluburi pentru persoanele vârstnice – 478.000 lei;

 

– modernizare locuri de joacă pentru copii – 490.000 lei;

 

– construcţie sală polivalentă (proiect tehnic, studii) – 200.000 lei;

 

– reabilitarea zonei de pe malul Argeşului („Promenada”) – 88.000 lei;

 

– reabilitare Stadion „Nicolae Dobrin” – 2.000.000 lei;

 

– amenajare zona străzilor Ion Luca Caragiale, Octavian Goga, Maria Demetrescu, I.G. Valentineanu (Tarlaua 22) – 1,5 milioane lei;

 

– realizare centru multifuncţional (proiect cu fonduri europene; rămas de realizat 15%) – 971.000 lei;

 

– proiect de regenerare urbană (proiect cu finanţare europeană; de făcut plantări de arbori) – 553.000 lei;

 

– canalizare pluvială şi reabilitare alei Cimitir „Sfântul Gheorghe” (zona veche) – 1,25 milioane lei;

 

– amenajări exterioare la Casa Căsătoriilor (sistematizare verticală, împrejmuire, reparaţii exterioare faţadă şi acoperiş, expertiză tehnică) – 650.000 lei;

 

– reparaţii capitale acoperiş sediu Primăria Piteşti – 560.000 lei;

 

– amenajare piaţă desfacere produse agricole – 400.000 lei;

 

– actualizarea Planului Urbanistic General – 100.000 lei;

 

– documentaţie tehnică pentru determinarea riscului la incendii – 63.000 lei;

 

– plan de mobilitate urbană (amenajare staţii de călători, începere proceduri achiziţie autobuze electrice, piste de biciclete etc.) – un milion lei;

 

– parcare supraterană în zona Poştei din cartierul Craiovei (studiu) – 100.000 lei;

 

– parcare supraterană în zona blocurilor „Fortuna” (studiu) – 100.000 lei;

 

– creare parc industrial (iniţiere proceduri) – 1.000.000 lei;

 

– transformare cămin C3 în bloc de locuinţe sociale – 700.000 lei;

 

– canal pluvial, zona Craiovei – 3,8 milioane lei;

 

– platforme de gunoi cu containere îngropate – 600.000 lei;

 

– reabilitare capitală incinerator Găvana – 200.000 lei;

 

Pitesti-primaria– lucrări de apărare împotriva inundaţiilor în Parcul „Lunca Argeşului” – 4.000.000 lei;

 

– reabilitare reţele termice – 4,8 milioane lei;

 

– construcţie pasaj rutier Podul Viilor (proiect cu finanţare europeană; rămas de realizat 2,3%) – 1,6 milioane lei;

 

– achiziţie staţie de asfalt – 5,5 milioane lei;

 

– pasaj rutier strada Lânăriei (proiectare) – 1 milion lei;

 

– sistem de taxare electronică pentru transportul local de călători – 300.000 lei;

 

– reabilitarea bulevardului Libertăţii din Trivale – 3,4 milioane lei;

 

– reabilitare străzi – 290.000 lei;

 

– reabilitare sediu central Administraţia Domeniului Public – 900.000 lei;

 

– reparaţie capitală Clădire General Cristescu nr. 2 bis – 200.000 lei;

 

– extindere şi modernizare reţele de iluminat public – 100.000 lei;

 

– introducere reţele gaze Aleea Stadionului, străzile Jan Constantinescu, Ion Angelescu (Tancodrom) – 100.000 lei;

 

– amenajare capacităţi de înmagazinare a apei din foraje (izvoare) – 200.000 lei;

 

– reabilitare sediu Grădina Zoologică din Piteşti – 220.000 lei;

 

– finalizare grădiniţă în incinta Şcolii „Marin Preda” – 20.000 lei;

 

– modernizare Calea Drăgăşani – Smeura (reabilitare sistem rutier, iluminat, piste biciclete, canalizare pluvială – studii teren etc.) – 200.000 lei.