Camera Deputaţilor a adoptat în această săptămână un Proiect de Lege de aprobare a unei Ordonanţe iniţiată de Guvernul Ponta privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. Practic, prin acest proiect de lege se adoptă măsuri stabilite anul trecut de Guvernul Ponta, în spiritul reparaţiilor aduse sistemului de salarizare în domeniul public grav afectat în perioada guvernărilor Ciomu-Boc (în care sporurile au fost eliminate iar salariile bugetarilor au fost reduse cu 25%). Pe lângă măsurile de reîntregire a salariilor bugetarilor luate de Guvernul Ponta, iată că s-a mers şi pe ideea majorării veniturilor acestora. În acest fel, pe lângă asigurarea unor condiţii mai bune de viaţă pentru bugetari, cresc şi premisele angrenării în sistemul public a unor noi specialişti. Aceştia au fost ţinuţi departe de sistemul public tocmai de salariile mici oferite.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014, stabilindu-se ocreştere salarială de până la 12% pentru personalul angajat în unităţile publice locale, cu încadrarea cheltuielilor de personal în limita bugetului aprobat şi în limita plafonului de cheltuieli de personal repartizat conform legii. De asemenea, se majorează cu 12% cuantumul brut al salariilor de bază şi cuantumul sporurilor de care beneficiază personalul nedidactic din unităţile deînvăţământ preuniversitar de stat, unităţile conexe ale   învăţământului preuniversitar, instituţiile de învăţământ superior de stat şi   din bibliotecile centrale universitare.

În prezent, nivelul de salarizare este foarte scăzut, estimările sindicatelor funcţionarilor publici locali arătând   că peste 60% din angajaţii administraţiei publice locale au salarii la nivelul salariului minim pe economie. Mulţi angajaţi aleg să plece fie în alte sectoare de activitate mai bine plătite, fie în străinătate, iar posturile scoase la concurs rămân vacante în principal din cauza salariilor foarte scăzute. Acest context determină deprofesionalizarea activităţii din administraţia publică locală şi o supraîncărcare a sarcinilor angajaţilor actuali, având consecinţe negative asupra actului administrativ şi a calităţii serviciilor oferite cetăţenilor.

Efectele actului normativ adoptat de Camera Deputaţilor sunt:

- autorităţile administraţiei publice locale pot stabili o creştere salarială pentru personalul angajat în instituţiile publice locale de până la 12%;

- începând cu data de 1 august 2015, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul nedidactic din unităţile de   învăţământpreuniversitar de stat, unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar, instituţiile de învăţământ superior de stat şi din bibliotecile   centrale universitare se majorează cu 12% faţă de nivelul acordat pentru luna iulie2015.

- menţinerea nivelului existent de plată în luna iunie 2015 a personaluluiţdin structurile din administra ia publică centrală.