Am un teren agricol pe care se găsesc doi stâlpi de inaltă tensiune. Cei de la Transport Energie au vreo obligație față de mine în acest caz? Știu că în alte zone se acordă niște despăgubiri pentru suprafața ocupată.- Gheorghe Onofrei, Piteşti

 

În cazul în care stâlpii de înaltă tensiune au fost amplasați înainte de anul 2007, se aplică prevederile Legii nr 13/2007 a energiei electrice, care la Art 35 prevede: “Rețeaua electrică de transport al energiei electrice este proprietatea publică a statului. Terenurile pe care se situează rețelele electrice de transport, existente la intrarea în vigoare a prezentei legi, sunt și rămân în proprietatea publică a statului, pe întreaga durată de existență a rețelei. Fac exceptie terenurile și componentele de rețea electrică de transport pentru care operatorul de transport și de sistem a dobândit dreptul de proprietate, în conditiile legii”.

 

Dar, dacă stâlpii au fost puși pe terenul dv după intrarea în vigoare a acestei legi, atunci operatorul de transport energie este obligat să încheie cu dv o convenție, urmând să primiți, lunar, o chirie pentru folosința terenului. Indicat este să contactați un avocat, pentru că întreaga procedură este una extrem de stufoasă.