Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, preluarea de către Ministerul Fondurilor Europene a Programului RO 05 – Eficiență energetică în calitatea de operator de program, în locul Ministerului Economiei, având în vedere modificările și completările aduse în acest sens Memorandumului de Înțelegere aferent Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2009-2014, a cărui formă nouă a intrat în vigoare la data de 20 aprilie 2016. În vechea formă a Memorandumului menționat, operatorul acestui program era Ministerul Economiei.

          Modificările și completările aduse acestui Memorandum semnat între România și statele donatoare implică necesitatea asigurării de către noul operator de program (OP) a părții de co-finanțare aferentă programului, în cuantum de 15%.

          Transferul de atribuții între cele două ministere a fost aprobat de Guvern prin Ordonanță de Urgență, având în vedere că în absența acestei măsuri nu ar fi existat bază legală națională în vederea solicitării către Ministerul Finanțelor Publice și virării de către acesta a sumelor aferente co-finanțării necesare implementării Programului RO 05 și pentru a nu exista riscul blocării implementării proiectelor din cadrul programului.

De asemenea, Ministerul Fondurilor Europene este deja desemnat operator de program pentru următoarele domenii de finanțare: Monitorizarea mediului și planificare și control integrat și Eficiență energetică din Mecanismul financiar SEE 2009-2014 și Întărirea capacității și cooperarea instituțională între instituțiile publice, autoritățile locale și regionale românești și norvegiene din Mecanismul financiar norvegian 2009-2014.

Pentru perioada 2009-2014, România dispune de granturi în valoare de aproximativ 306 milioane de euro

Mecanismele financiare SEE si norvegian 2009-2014 vizează reducerea disparităților economice și sociale din Spațiul Economic European și consolidarea relațiilor de cooperare între statele donatoare (Norvegia, Islanda și Liechtenstein) și statele beneficiare, prin intermediul sectoarelor prioritare propuse.