De anul acesta, încă 40 de tineri din Mioveni vor urma cursurile de master, chiar la ei acasă. Facultăţile Energetică şi IMST din cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti au adus în oraş, pentru al şaselea an consecutiv, două specializări: Managementul Mediului şi Dezvoltare Durabilă (20 locuri)  şi Concepţie şi Management în Productică (20 locuri).
Până în prezent, aproximativ 280 tineri au beneficiat de aceste două programe.

Cele 40 de locuri sunt fără taxă, iar cursurile se vor desfăşura în oraşul Mioveni.
Înscrierile se vor organiza în perioada 11 - 22 iulie 2016, iar taxa de înscriere este de 100 lei.

Ce trebuie să conţină dosarul de admitere:
1.Fişă de înscriere tip (obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii)
2.Două fotografii recente (color, format 3x4cm);
3.Diploma de bacalaureat, în original;
4.Diploma de Licenţă/Inginer sau echivalentă acesteia, în original;
5.Foaie matricolă/suplimentul la diplomă în original;
6.Certificat de naştere – copie legalizată;
7.Certificat de căsătorie – copie legalizată (dacă este cazul);
8.Adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează;
9.Chitanţa privind plata taxei de înscriere;
10.Copie Carte de Identitate.
La Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice
( Programul de master – Concepţie şi Management în Productică), admiterea va consta într-o probă tip interviu, iar la Facultatea de Energetică(Programul de master – Managementul Mediului şi Dezvoltare Durabilă), admiterea va consta într-un examen scris.
Cele două programe de master sunt  organizate de Universitatea Politehnica din Bucureşti, în colaborare cu Academia Oamenilor de Şţiinţă din România - secţia VI Ştiinţe Tehnice, Academia de Studii Economice şi cu sprijinul Primăriei Mioveni.
 
Informaţii suplimentare la telefon 0348/455.111.(în intervalul 10.00 – 13.00).