Executivul a aprobat, printr-o Hotărâre, Contractul privind activitatea Companiei Naționale de Căi Ferate “CFR“ – S.A. pentru perioada 2016-2020,  încheiat între Compania Națională de Căi Ferate “CFR” – S.A. și Ministerul Transporturilor. Contractul de activitate se actualizează anual, după aprobarea bugetului de stat.

Prevederile actulul normativ se referă, în principal, la:

1.    Obligațiile “C.F.R.” – S.A. pentru anul 2016 de a asigura starea tehnică și de exploatare a infrastructurii feroviare care să permită desfașurarea transportului feroviar în condiții de siguranță a circulației;

2.    Indicatorii de calitate și performanță privind funcționarea infrastructurii feroviare pe anul 2016 în concordanță cu Programul de Guvernare;

3.    Programele prioritare de dezvoltare, modernizare și investiții ale infrastructurii feroviare publice pe anul 2016, prevăzute în Programul de Guvernare;

4.    Metodologia de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare publice pentru 2016;

5.    Lista completă a trenurilor de călători care reprezintă pachetul minim social pe anul 2016 și care fac obiectul contractelor de servicii publice care se încheie cu operatorii de transport feroviar de călători și, implicit, obligația CFR S.A. de a asigura capacitatea de circulație necesară pentru execuția acestui pachet. Această listă cuprinde și un pachet minim social de rezervă pentru secțiile de circulație neinteroperabile neînchiriate, administrate de CFR, dar pe care la acest moment nu se realizează transport feroviar de călători și care va fi distribuit operatorului/operatorilor care va/vor prelua volumul minim de transport de călători pe secția/secțiile respective, potrivit legii;

6.    Obligațiile Ministerului Transporturilor de a acorda administratorului infrastructurii feroviare stimulente pentru reducerea costurilor unitare și a valorii tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare, precum și pentru îmbunătățirea indicatorilor privind performanțele activității. Stimulentele vor fi acordate pentru reducerea în anul 2016 a costurilor unitare și a valorii tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare, precum și pentru îmbunătățirea indicatorilor privind performanțele activității.

 

De asemenea, actul normativ prevede posibilitatea ca veniturile din surse proprii ale CN CF CFR-S.A. să fie folosite atât pentru reparații la infrastructura feroviară din domeniul privat al Companiei, cât și la infrastructura feroviară din domeniul public al statului.

 

Tot astăzi, printr-o altă Hotărâre, Guvernul a aprobat contractele de servicii publice în transportul feroviar public de călători pentru anul 2016 până la 2 decembrie 2019, încheiate între operatorii de transport feroviar – Regiotrans SRL, SC Interregional Călători SRL, SC Transferoviar Călători SRL, SC SOFTRANS SRL cu Ministerul Transporturilor, prin Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători “CFR Călători“ S.A. Anual, după aprobarea bugetului de stat, aceste contracte de servicii publice vor fi actualizate.

Prin acest act normativ se stabilesc principalele obligații de serviciu public ale operatorilor de transport feroviar de călători pentru 2016, precum și estimarea acestora pentru întreaga perioadă de valabilitate, între care și acordarea pachetului minim social susținut prin compensația alocată de la bugetul de stat, conform legislației în vigoare.