Persoanele fără venituri fiscalizate sau cele care vor să aibă un venit mai mare la pensia pentru limită de vârstă, care nu s-au pensionat încă, se pot asigura opţional prin încheierea unui contract de asigurare socială cu Casa de Pensii de care aparţin. Începând cu 1 octombrie 2023, venitul lunar asigurat, înscris în contractul de asigurare socială, e de cel puţin 3.300 de lei, iar valoarea CAS datorată de persoana fizică, aferentă venitului de 3.300 de lei, e de 825 de lei. Amintim că la 1 octombrie a intrat în vigoare majorarea salariului minim brut pe economie la 3.300 de lei, de la 3.000 de lei, cât a fost până atunci, prin HG 900 din 2023. Drept care, contractele încheiate anterior datei de 1 octombrie au fost actualizate de Casa de Pensii în acord cu prevederile HG 900 din 2023, persoanele fizice urmând să achite, începând cu 1 octombrie, CAS de cel puţin 825 de lei lunar, în funcţie de valoarea venitului lunar asigurat în contract. De asemenea, oamenii care încheie în noiembrie sau decembrie contract de asigurare socială cu o Casă de Pensii vor datora CAS la un venit ales care trebuie să fie cel puţin egal cu 3.300 de lei.