Contribuția la sănătate (CASS) ar urma să fie datorată, de către persoanele fizice care câștigă bani din mai multe surse, numai o singură dată, pentru cel mai mare venit dintre cele obținute, scrie într-un proiect de lege ajuns recent la Senat. Practic, în acest fel ar putea fi eliminată situația actuală în care o persoană cu mai multe surse de venit datorează CASS de mai multe ori. Ca să se aplice, proiectul de lege trebuie adoptat de Parlament și promulgat de șeful statului. Acesta prevede plata CASS (cotă: 10%) pentru o singură categorie de venit, nu pentru mai multe categorii în același timp. „Persoanele care înregistrează venituri din mai multe surse datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate doar pentru o singură categorie de venit dintre cele prevăzute (...), pentru care contribuţia de asigurări sociale de sănătate are valoarea lunară cea mai mare”, scrie în document, cu precizarea că este vorba, printre altele, de venituri din: salarii şi asimilate salariilor; activităţi independente; drepturi de proprietate intelectuală; cedarea folosinţei bunurilor; investiţii; alte surse. În momentul de față, persoanele fizice care sunt salariați și, în același timp, obțin și alte categorii de venituri datorează CASS de mai multe ori la stat. „O persoană fizică din România care realizează venituri din mai multe surse datorează CASS pentru toate tipurile de venituri înregistrate în România și în afara României, deși contribuabilul nu obține, în virtutea acestor contribuții, din partea sistemului public de sănătate o contraprestație sub forma unor servicii de sănătate superioare, un pachet de servicii medicale superior altor contribuabili, asigurați sau coasigurați, în temeiul legii. Acest tip de politică fiscală descurajează puternic persoanele fizice care obțin venituri din salarii să obțină și venituri din alte surse, devenind o piedică reală în calea inițiativei private și a antreprenoriatului din România, cu impact negativ și asupra bugetului general consolidat al statului. (...) Impactul financiar al prezentei propuneri legislative asupra bugetului general consolidat va fi unul puternic pozitiv pe termen scurt, mediu și lung, atât prin creșterea conformării fiscale, cât și prin crearea unor condiții suplimentare de creștere economică prin stimularea diversificării activităților economice”, scrie în expunerea de motive a proiectului de lege.