Începând din noiembrie, proprietarii imobilelor încadrate la clasa I de risc seismic au posibilitatea de a încheia contracte de asigurare pentru aceste clădiri. Ca excepție de la regula generală, chiar și în lipsa unei polițe de asigurare obligatorii (PAD), ei vor pot încheia de acum polițe de asigurare facultative. Noile norme referitoare la asigurarea clădirilor, introduse recent prin Legea 115/2023, permit proprietarilor imobilelor cu risc seismic să le asigure, fapt care până de curând nu era posibil. Într-un cadru general, prevederile noii legi mențin restricțiile privind asigurarea facultativă pentru imobilele pentru care proprietarii nu au încheiat în prealabil o poliță obligatorie PAD. Noile reglementări introduc însă și o excepție de la această regulă, care se referă tocmai la clădirile cu risc seismic: „societățile de asigurare nu pot încheia asigurări facultative pentru acea locuință care nu are încheiată în prealabil o asigurare obligatorie PAD; sunt exceptate în acest caz locuințele situate în clădiri încadrate în categoria I de risc seismic”. Asta înseamnă că, pentru prima dată, cei care au în proprietate un astfel de imobil au opțiunea de a își asigura clădirea, dar numai pentru contractele de asigurare facultative, nu și pentru cele obligatorii. Totuși, chiar în acest context rămâne la latitudinea companiilor de profil dacă, în ce condiții și la ce costuri pot încheia astfel de contracte. Legislația referitoare la asigurarea clădirilor încadrate în clasa I de risc seismic (Legea 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor) prevedea, până de curând, că proprietarii lor nu pot încheia polițe obligatorii de asigurare. Această interdicție atrăgea după sine imposibilitatea încheierii unei asigurări facultative, din simplul motiv că asiguratorilor nu li se permitea să încheie polițe de asigurare pentru clădiri care nu aveau poliță PAD: „societățile de asigurare-reasigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă nu pot încheia asigurări facultative pentru o locuință care nu are încheiată în prealabil o asigurare obligatorie PAD”. Singura variantă pe care o aveau la dispoziție proprietarii acestor clădiri era aceea de a-și consolida mai întâi locuințele, putând să le asigure abia după terminarea acestui proces cronofag și costisitor. Regulile apărute recent modifică inclusiv valorile primei de asigurare PAD, care acum poate fi făcută și pe mai mulți ani.