ITM Argeș reiterează faptul că, în raport de dispozițiile H.G. nr.970/12 octombrie 2023 publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr.939/17 octombrie 2023, privind aprobarea Metodologiei pentru prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș informează următoarele: În scopul asigurării egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii, a recunoaşterii în mod specific a dreptului fiecărui cetăţean la un mediu de lucru fără violenţă şi hărţuire, pentru încurajarea şi menţinerea unei culturi a muncii bazate pe respect şi demnitate reciprocă, instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, civile şi militare, precum şi companiile private au obligaţia de a pune în aplicare metodologia privind prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă, pe baza Ghidului privind prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă, prevăzut ca anexa la prezenta metodologie. În vederea respectării şi promovării egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, a eliminării discriminării directe şi indirecte pe criteriul de sex, în câmpul muncii, este necesar ca instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, civile şi militare, precum şi companiile private să promoveze următoarele măsuri: a) întocmirea unei proceduri interne privind promovarea, inclusiv ocuparea funcţiilor de decizie, a funcţiilor din consiliile de administraţie şi de supraveghere ale companiilor private; b) formarea continuă şi dezvoltarea carierei; c) organizarea muncii, condiţiile de muncă şi mediul de muncă; d) asigurarea tratamentului egal în ceea ce priveşte sănătatea şi securitatea în muncă. Totodată, ținem să precizăm faptul că trebuie avute în vedere și prevederile art.6, din Metodologia privind prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă, care stipulează că, instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, civile şi militare, precum şi companiile private au obligaţia creării şi implementării unui cadru unitar şi coerent în ceea ce priveşte atât integrarea perspectivei de gen, cât şi prevenirea, combaterea şi gestionarea situaţiilor de hărţuire pe criteriul de sex şi hărţuire morală la locul de muncă prin introducerea de măsuri care să vizeze: a) modalităţi de analiză, gestionare şi soluţionare a sesizărilor privind cazurile de hărţuire pe criteriul de sex şi al hărţuirii morale la locul de muncă; b) prevenirea actelor de hărţuire, ca urmare a analizei şi soluţionării cazului la nivelul angajatorului/instituţiei; c) stabilirea rolului şi responsabilităţilor concrete în ceea ce priveşte prezentul domeniu, atât în sarcina angajatorului/conducătorului, cât şi a angajaţilor. În raport de aceste dispoziții legislative, menționăm că fiecare angajator își poate elabora propriul ghid, adaptat condițiilor specifice de muncă, dar care va trebui să respecte termenii și principiile prevăzute în modelul adoptat prin Hotărârea de Guvern nr. 970/12.10.2023.