Un proiect de ordin al MAI modifică reglementările privind evaluarea psihologică a angajaților în cadrul instituției. Printre noutățile aduse se numără: creșterea frecvenței de evaluare psihologică pentru personalul care execută misiuni periculoase sau stresante, introducerea unei proceduri excepționale de reevaluare psihologică pentru cei declarați inapți sau introducerea raportului testului poligraf ca document obligatoriu în procedurile psihologice interne. Nerespectarea acestor prevederi va atrage răspunderea disciplinară sau administrativă a personalului MAI. O inițiativă de modificare a reglementărilor privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne se află în dezbatere publică pe pagina de internet a instituției. Documentul aduce unele noutăți și modificări în acest domeniu. În primul rând modifică definiția activităților cu caracter operativ, pentru a include și activitățile care nu sunt desfășurate în cadrul unor structuri de intervenție, dar care implică un grad ridicat de solicitare psihică și un risc potențial pentru viața și integritatea fizică și psihică a individului. De asemenea, cerințele de evaluare psihologică pentru personalul care execută misiuni sau activități cu caracter operativ sunt modificate pentru a prevedea o frecvență de evaluare de 3 ani, în loc de 5 ani, pentru personalul care execută misiuni periculoase sau stresante. În ceea ce privește reevaluarea psihologică, fost introdusă o nouă procedură excepțională pentru persoanele cărora li s-a menținut avizul psihologic de inaptitudine ca urmare a respingerii contestației de către comisia de resort de la nivelul Centrului. În plus, proiectul de ordin modifică procedura de evaluare a comportamentului infracțional, astfel încât să includă și analiza psihocomportamentală a făptuitorilor sau subiecților procesuali, în cauze privind infracțiuni grave împotriva persoanelor sau patrimoniului. Ca o premieră, ordinul ar urma să introducă și raportul testului poligraf în lista documentelor care trebuie prezentate în cadrul procedurilor de evaluare psihologică. Nerespectarea prevederilor menționate va atrage răspunderea disciplinară sau administrativă a personalului MAI, care este obligat să respecte obligația de a susține evaluarea psihologică periodică (în situații speciale sau la reluarea activității), a evaluării psihologice clinice și de a participa la activitățile de monitorizare psihologică.