Oamenii care obţin venituri din activităţi independente în anul 2024 vor datora contribuţie de asigurări sociale de sănătate (CASS) aplicată asupra venitului anual realizat şi nu asupra plafonului de cel puţin 6, 12 sau 24 de salarii minime brute, cum e în prezent, reiese din proiectul de lege prin care guvernul schimbă Codul fiscal. Persoanele fizice care au venituri din drepturi de autor, din cedarea folosinței bunurilor, din alte surse, pentru care există obligaţia plăţii CASS, vor achita în continuare contribuţia la sănătate la plafoanele de cel puţin 6, 12 sau 24 de salarii minime brute pe economie. Iată ce noutăţi apar, începând cu anul 2024, pentru persoanele care obţin venituri extrasalariale pe care trebuie să le declare la Fisc prin intermediul declaraţiei unice. CASS aplicată asupra veniturilor din activităţi independente anuale realizate începând cu anul 2024 şi nu la plafonul de cel puţin 6, 12 sau 24 de salarii minime brute, cum e în prezent. Baza de calcul al CASS pentru aceste persoane va fi de cel mult 60 de salarii minime brute pe economie. Drept care, cei care declară venituri anuale din activităţi independente de 61 sau mai multe salarii minime brute începând cu anul 2024 vor plăti CASS la o bază de calcul de 60 de salarii minime, reiese din proiectul de lege, consultat de Economica.net. Persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente în anul 2024 vor datora contribuţie de asigurări sociale de sănătate (CASS) la o bază de calcul egală cu venitul anual realizat/norma anuală sau norma ajustată de venit, după caz. Guvernul introduce un plafon maxim de 60 de salarii minime privind baza de calcul al CASS în cazul persoanelor care au venituri din activităţi independente. Baza de calcul pentru CASS în cazul persoanelor care obţin venituri din activităţi independente în anul 2024 va fi plafonată de executiv la cel mult 60 de salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul trimiterii declaraţiei unice la Fisc, reiese din proiectul de lege analizat de Economica.net. Aceasta înseamnă că oamenii care obţin venituri anuale din activităţi independente în anul 2024 egale sau mai mari decât 61 de salarii minime brute pe economie vor plăti CASS la o bază de calcul plafonată la 60 de salarii minime brute pe economie. Prin urmare, persoanele fizice care au venituri din activităţi independente nu vor mai plăti CASS la o bază de calcul de cel puţin 6, 12 sau 24 de salarii minime brute pe economie, în funcţie de plafonul în care se situează venitul anual realizat din activităţi independente, ci vor datora CASS la venitul anual (brut sau net, după caz) realizat/norma anuală/norma ajustată de venit. Măsura intră în vigoare începând cu veniturile obţinute în anul 2024, reiese din proiectul de act normativ analizat de Economica.net. CASS datorată se va calcula de către aceşti contribuabili prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul reprezentând venitul anual realizat din activităţi independente/norma anuală de venit. Dacă venitul anual din activităţi independente depăşeşte 60 de salarii minime brute, CASS se va calcula în cotă de 10% la plafonul de 60 de salarii minime brute. Contribuabilii vor stabili nivelul contribuţiei şi îl vor declara prin declaraţia unică pe care o vor trimite la Fisc. Termenul de plată a CASS este până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui pentru care se datorează contribuția. Persoanele fizice pot efectua plăți pentru CASS datorată oricând până la împlinirea termenului de plată. Fac excepţie de la aceste prevederi persoanele cu venituri din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă. Aceste venituri sunt reglementate prin articolul 68^1 din Codul fiscal. Începând cu veniturile realizate în baza contractelor de activitate sportivă din anul 2024, plătitorii acestor venituri vor calcula şi vor reţine CASS datorată de către beneficiarul venitului, la momentul plății venitului, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul reprezentând venitul anual realizat. Plătitorul de venit depune declaraţia 112 și plătește CASS până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinută, reiese din proiectul de act normativ.