În perioada 2023-2024, fermierii care cultivă legume în spații protejate pot beneficia de un sprijin financiar ce poate ajunge la 1.000 de euro/ 1.000 m2, după cum apare într-un proiect de hotărâre adoptat în cadrul ședinței Guvernului din această săptămână. Astfel, programul, cunoscut sub numele de Tomata, va continua, într-o formă îmbunătățită. Proiectul de HG stabilește acordarea unui ajutor de minimis pentru susţinerea producției de legume cultivate în spaţii protejate, pentru perioada 2023-2024. Sprijinul financiar este, potrivit proiectului de HG, de maximum 1.000 euro inclusiv/ 1.000 mp/ beneficiar. De aceste sume pot beneficia toți fermierii din țară, pentru susținerea producției de legume cultivate în spații protejate, respectiv tomate, ardei, castraveți, fasole păstăi, salată, spanac, ceapă verde. Beneficiari ai acestui sprijin financiar pot fi: producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat în acest sens; producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale; producătorii agricoli persoane juridice. Pentru a putea primi banii de la stat, fermierii vor trebui să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate: să utilizeze o suprafaţă cumulată de spații protejate de minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu una dintre culturi: tomate, ardei gras şi/ sau lung și/ sau gogosar, castraveţi, fasole păstăi, salată, spanac, ceapă verde; să marcheze suprafaţa cultivată, la loc vizibil, cu o placă-indicator, pe care să se găsească inscripţia "Program susţinere legume, perioada 2023-2024, beneficiar numărul ..., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului .../ Municipiului Bucureşti", cu dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/ 70 cm; să obţină producţiile minime corespunzătoare culturii de legume, respectiv: 3.000 kg/ 1.000 mp - pentru cultura de tomate; 2.000 kg/ 1.000 mp - pentru cultura de ardei gras şi/ sau lung și/ sau gogoșar; 4.000 kg/ 1.000 mp - pentru cultura de castraveţi; 1.500 kg/ 1.000 mp - pentru cultura de fasole păstăi; 10.000 plante/ 1.000 - mp pentru cultura de salată; 1.000 kg/ 1.000 mp - pentru cultura de spanac; 100.000 bulbi/ plante/ 1.000 mp - pentru cultura de ceapă verde; să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile de care aparțin suprafeţele cultivate cu legume; să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, avizat de oficiile fitosanitare județene; să facă dovada obţinerii producţiei minime realizate, prin documente justificative în funcţie de forma de organizare; să obţină legume care nu depăşesc conţinutul maxim aplicabil reziduurilor de pesticide. Ajutorul financiar trebuie solicitat în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a măsurilor, cererea urmând să fie depusă la direcţiile pentru agricultură judeţene. Pe lângă cerere, solicitanții trebuie să depună și următoarele acte: copie a B.I./ C.I. al/ a solicitantului sau al/ a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/ împuternicit; copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2024; împuternicire/ procură notarială şi o copie a B.I./ C.I. al/ a unui reprezentant, după caz; copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/ Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea; dovadă cont activ bancă/ trezorerie; adeverinţă, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2023, care atestă suprafaţa de teren cu spaţii protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză. Atât cererea, cât și documentele amintite se pot transmite către direcțiile agricole județene și prin mijloace electronice şi/ sau prin poştă ori curierat.