25 MAI 2023 este termenul limită pentru depunerea formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, anunță Administrația Finanțelor Publice Argeș. Declarația unică se depune de către: persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe care au beneficiat de indemnizațiile prevăzute la art. 3 din O.U.G. nr. 132/2020, la art. 6 alin. (1) lit. a) si b) din O.U.G. nr. 111/2021, art. 6 alin. (1) lit. a) sau lit. b) din O.U.G. nr. 2/2022. „Recomandăm ca Declarația unică să fie depusă prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, respectiv: prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual” (SPV) și pe site-ul https://www.e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată” este mesajul AJFP Argeș.