Zilele de concediu de îngrijitor vor trebui plătite de angajatori, conform unui proiect de ordonanță ce va modifica în curând Codul muncii. Prevederea expresă tranșează astfel controversele din practică, cu toate că vine cu o considerabilă întârziere. POUG pentru modificarea și completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social și a Codului muncii a fost pus în dezbatere la Ministerul Muncii acum trei luni și urmează să pună capăt controverselor privind plata sau neplata zilelor de concediu de îngrijitor. „Alineatul (3) al art. 1521 alin (3) se modifică si va avea următorul cuprins: (3) Pe durata perioadei prevăzute la alin (1) salariații au dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă anual și se constituie vechime în muncă și în specialitate”, prevede proiectul de OUG. Asta după ce un răspuns emis de Ministerul Muncii stabilea că nu consideră concediul de îngrijitor ca fiind unul plătit, în timp ce conducerea Inspecției Muncii era de părere că zilele trebuie plătite - ambele răspunsuri sunt publicate aici. Concediul de îngrijitor este concediul acordat salariaţilor în vederea oferirii de îngrijire sau sprijin personal unei rude (fiul, fiica, mama, tatăl sau soţul/soţia unui salariat) sau unei persoane care locuieşte în aceeaşi gospodărie cu salariatul şi care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave. Introdus în legislația noastră anul trecut, reprezintă transpunerea unui drept stabilit printr-o directivă europeană. Deși directiva nu spune, negru pe alb, că acest tip de concediu este sau nu plătit, lasă statelor la dispoziție să stabilească acest lucru.