Evaluarea tuturor elevilor se va face pe baza unor standarde naționale Evaluarea elevilor se va face pe baza unor standarde naționale de evaluare de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversita. Menționăm că prevederea s-a regăsit și în proiectul lui Cîmpeanu, fiind păstrată și în varianta Deca. Cadrele didactice care vor evalua fără să respecte standardele naționale vor fi sancționate, după cum apare în documentul consultat. Prevederile acestea ar urma să se aplice la doi ani după ce intră în vigoare legea. Dacă legea va fi adoptată în acest an, atunci s-ar putea aplica din 2025. Ministerul Educației realizează în această perioadă selectarea profesorilor care urmează să fie formați. Apelul face parte din proiectul „Standardizare și evaluare unitară pentru sistemul de educație preuniversitar – STANDEV”. Standardele naționale pentru disciplinele din învățământul primar, gimnazial și liceal vor fi elaborate de Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare. „Pentru învăţământul tehnologic, pentru fiecare disciplină/domeniu de studiu/modul de pregătire care nu este în trunchiul comun, standardele naţionale de evaluare, se realizează de către CNITTD” (Centrului Naţional de Învăţământ Tehnologic şi Tehnologic Dual – n.red). „Toate evaluările se realizează pe baza standardelor naţionale de evaluare pentru fiecare disciplină, domeniu de studiu şi modul de pregătire. Pentru toate disciplinele din învăţământul primar, gimnazial şi liceal, filierele teoretică, vocaţională, precum şi tehnologică, pentru disciplinele de trunchi comun, standardele naţionale de evaluare se elaborează de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare. Pentru învăţământul tehnologic, pentru fiecare disciplină/domeniu de studiu/modul de pregătire care nu este în trunchiul comun, standardele naţionale de evaluare, se realizează de către CNITTD”, conform art. 92 alin. (2) din proiectul citat mai sus. Cadrele didactice de la clasă vor face planuri individuale de învățare în funcție de evaluarea realizată pe baza standardelor naționale de evaluare. Standardele naționale de evaluare sunt elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare: „Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare elaborează metodologiile, standardele naţionale de evaluare pentru fiecare nivel de învăţământ şi pentru fiecare disciplină, după caz. Metodologiile se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei” – art. 94 alin. (2) În proiectul de Lege apare că profesorii care nu evaluează conform standardelor naționale de evaluare vor fi sancționați disciplinar.