Sumele ce trebuie plătite în acest an pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum și pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan sunt mai mari decât cele din 2022, potrivit unui ordin al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) oficializat joi. Mai exact, Ordinul MADR 20/2023, apărut joi în Monitorul Oficial, stabilește că valoarea tarifului datorat în anul 2023 pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum și pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan este: Clasa tere-nului agricol 1 2 3 4 5 Tarif - lei/mp 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 Valoarea tarifului indexat cu coefi-cientul de inflație - lei/mp 4,552 3,983 3,414 2,845 2,276 Coeficientul de inflație, aplicabil pentru perioada anului 2023 este în valoare de 13,8%, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Apoi, valoarea tarifului datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum și pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan se calculează înmulțind suprafața în mp cu valoarea tarifului indexat cu coeficientul de inflație din tabel. Înainte, valoarea tarifului indexat cu coeficientul de inflație era, în ordine, 4,204; 3,678; 3,153; 2,627 și 2,102. Potrivit Ordinului MADR 1.343/2018, persoanele fizice și juridice care solicită scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum și introducerea terenurilor agricole în intravilan au obligația de plată a valorii tarifului, calculată ca mai sus. Valoarea tarifului se achită, în baza unei note de calcul emise la nivelul uneia dintre direcțiile pentru agricultură județene, de către solicitant, care are calitatea de beneficiar, sau de către orice altă persoană, în numele acestuia. Aceste valori se aplică până la data de 31 decembrie 2023, dar există și posibilitatea prelungirii acestei perioade în anul următor până la data publicării coeficientului de inflație de către Institutul Național de Statistică pe pagina oficială de internet, aplicabil anului următor, și aprobării valorii actualizate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.