ITM Argeș, precizări privind munca de noapte În urma numeroaselor solicitări privind munca de noapte , Inspectoratul Teritorial de muncă Argeș informează următoarele : Potrivit prevederilor art.125 alin.1 din Codul Muncii , cu modificările și completările ulterioare , munca de noapte este munca prestată între orele 22.00 – 6.00. Salariatul care efectuează muncă de noapte cel puţin 3 ore din timpul său zilnic de lucru sau în proporţie de 30% din timpul său lunar de lucru, este numit salariat de noapte. Durata normală a timpului de lucru, pentru salariatul de noapte, nu va depăşi o medie de 8 ore pe zi ,calculată pe o perioadă de referinţă de maxim 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal. Durata normală a timpului de lucru, pentru salariaţii de noapte a căror activitate se desfăşoară în condiţii speciale sau deosebite de muncă nu va depasi 8 ore pe parcursul oricarei perioade de 24 de ore decât în cazul în care majorarea acestei durate este prevazută în contractul colectiv de muncă aplicabil și numai în situația în care o astfel de prevedere nu contravine unor prevederi exprese stabilite în contractul colectiv de muncă încheiat la nivel superior. În această situație angajatorul este obligat să acorde perioade de repaus compensatorii echivalente sau compensarea în bani a orelor de noapte lucrate peste durata de 8 ore. Angajatorul care, în mod frecvent, utilizează munca de noapte este obligat să informeze despre aceasta ITM Argeş. Salariaţii de noapte beneficiază : - fie de program de lucru redus cu o oră faţă de durata normală a zilei de muncă, pentru zilele în care efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte, fără ca aceasta să ducă la scăderea salariului de bază; - fie de un spor la salariu de minim 25% din salariul de bază , dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de muncă . Salariaţii care urmează să desfăşoare muncă de noapte în condiţiile susmenţionate sunt supuşi unui examen medical gratuit înainte de începerea activităţii, şi după aceea, periodic. Tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu pot presta muncă de noapte. Deasemenea, femeile gravide, lăuzele şi cele care alăptează nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte. Potrivit prevederilor Codului Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, încălcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei. De la inceputul anului si pana in prezent un număr de 45 angajatori au comunicat către ITM Argeş că, în mod frecvent, utilizează munca de noapte , conform art .125 , alin (6) din Codul Muncii , cu modificările și completările ulterioare.