Spitalul Orășenesc Mioveni a finalizat implementarea proiectului cu tiltul "Cresterea capacitătii de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID - 19 prin dotarea cu aparatură medicală a SPITALULUI ORĂSENESC MIOVENI", Cod SMIS 140129, finanțat prin Programul Operțional Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritară 10 - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 si al consecințelor sale sociale. Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management. Obiectivele specifice ale proiectului au fost: -Dotarea Laboratorului de Radiologie si Imagistică Medicală și de analize medicale, CPU pentru afecțiuni complexe cu abordare pluridisciplinară (Ortopedie-traumatologie, Ostetrică-ginecologie, Chirurgie), Secția Boli Infecțioase, Compartment AT) și sunt destinate pacienților cu infecție de coronavirus. -Îmbunătățrirea accesului la servicii medicale a persoanelor din judetul de implementare prin creșterea stării de sănătate publică Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 23.798.474,57 lei, echivalentul a 4,9 milioane de euro, valoare totală eligibilă nerambursabilă. Proiectul este finanțat 100% prin FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională). Data începerii proiectului este 15.10.2020. Data finalizării proiectului, conform contractului de finanțare, modificat prin act adițional nr. 1, este 31.08.2022. Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.