Argeșul, locul IV național la suprafața împădurită Fondul forestier național ocupa, la sfârșitul anului 2021, o suprafață de 6,607 milioane hectare, respectiv 27,7% din suprafața țării, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Suprafața fondului forestier la 31 decembrie 2021, comparativ cu aceeași dată a anului 2020, a înregistrat o creștere de aproximativ 0,05%, scrie Agerpres. Anul trecut, suprafața pădurilor a crescut cu 1.000 de hectare (+0,02%), față de 2021, speciile de rășinoase înregistrând o creștere de 3.000 hectare, în timp ce speciile de foioase au avut o scădere de 2.000 hectare, modificări datorate în principal reîncadrărilor în amenajamentele silvice. Suprafața pădurilor era în 2021 de 6,45 milioane hectare, speciile de rășinoase acoperind 1,919 milioane hectare (respectiv 29,8%), iar speciile de foioase 4,531 milioane hectare (respectiv 70,2%). Proprietatea publică reprezenta 64,3% din suprafața totală a fondului forestier național, fiind administrată în principal de către Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, iar proprietatea privată reprezenta 35,7%, fiind administrată în cea mai mare parte de structurile silvice private. Fondul forestier era concentrat într-o proporție însemnată în regiunile de dezvoltare Centru (19,2% din totalul fondului forestier) și Nord-Est (18,2%), urmate de regiunile de dezvoltare Vest (16,2%), Nord-Vest (15,3%), Sud-Vest-Oltenia (12,3%), Sud-Muntenia (10,0%), Sud-Est (8,4%) și București-Ilfov (0,4%). Suprafețe mai mari de fond forestier se înregistrau în județele Suceava (438.000 hectare), Caraș-Severin (434.000 hectare), Hunedoara (316.000 hectare), Argeș (277.000 hectare), Vâlcea (274.000 hectare) Bacău (273.000 hectare), Harghita (264.000 hectare), Neamț (262.000 hectare) și Maramureș (260.000 hectare).