Efectivul salariaţilor la 31 mai a.c. în judeţul Argeş a fost de 161.296 persoane, în creștere cu 331 persoane (+0,2%) faţă de efectivul salariaţilor de la finele lunii aprilie 2022, conform Direcției de Statistică a județului. Evoluția ascendentă a efectivului de salariați față de luna precedentă s-a manifestat cu aceeași intensitate în toate sectoarele economice. Repartizarea salariaţilor pe sectoare de activitate ne arată faptul că cea mai mare parte a acestora (50,2%) activează în servicii, restul regăsindu-se în industrie şi construcţii (48,0%) și în agricultură, silvicultură şi pescuit (1,8%).