Florin Tecău, preşedintele Consiliului Judeţean Argeş chiar şi-a bătut joc de banul public, al nostru, al argeşenilor. Am intrat în posesia unui nou contract încheiat cu un PFA pentru servicii de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării. Pentru patru sarcini de efectuat Tecău a dispus plata lunară a persoanei în cauză cu suma de 2.100 lei.

Este vorba de PFA Diaconescu Ramona Elena, care la obiectul contractului are de îndeplinit doar patru obiective:
- asigurarea legăturii cu instituţiile publice şi regiile din domeniu tehnic, urbanism, agricol şi managementul deşeurilor aflate în subordinea Consiliului Judeţean Argeş;
- conduce registrul persoanelor înscrise în audienţă, acordă asistenţă acestora şi asigură desfăşurarea acestora în bune condiţii;
- înregistrarea documentelor emise sau primite de instituţie şi distribuţia acestora în instituţie conform borderourilor;
- întocmeşte rapoarte trimestriale privind audienţele acordate de conducerea instituţiei şi modul de rezolvare a acestora.

Pentru patru sarcini să încasezi 21 milioane lei vechi, e ceva. E bătaie de joc la adresa bugetarilor care pleacă acasă cu salariul minim pe economie şi muncesc toată ziulica.