Ghișeul de încasări pentru taxe judiciare de timbru situat în incinta Judecătoriei Pitești, strada Eroilor, numărul 5, va fi temporar închis, în perioada 04.07.2022-26.08.2022. Direcția Impozite și Taxe Locale Pitești pune la dispoziția cetățenilor alternativa plății online a taxelor judiciare de timbru prin platforma www.ghiseul.ro, la secțiunea Primăriei Municipiului Pitești - Plată fără autentificare, numerar la celelalte centre de încasări a impozitelor și taxelor locale din municipiul Pitești sau prin virament în contul RO25TREZ04621070203XXXXX, beneficiar Municipiul Pitești, CIF 4317967, deschis la Trezoreria Municipiului Pitești.