Începe derularea Programului pentru Școli al României În luna iunie 2021 au fost finalizate acordurile-cadru, respectiv contractele subsecvente încheiate de Consiliul Județean Argeș pentru derularea Programului pentru Școli al României. Pentru continuarea acestui program au fost inițiate procedurile privind atribuirea contractelor de furnizare a produselor lactate, de panificație și fructe, care au presupus mai multe etape: - Consultarea primăriilor privind asumarea derulării procedurii de atribuire a contractelor privind furnizarea produselor din cadrul Programului (aprilie- iunie 2021) - Emiterea hotărârii Consiliului Județean Argeș privind asumarea derulării procedurilor de atribuire a contractelor privind furnizarea produselor pentru întregul județ (HCJ nr. 150/ 24.06.2021) - Comunicarea Inspectoratului Școlar Județean Argeș din data de 1 august 2021 numărul estimat de elevi beneficiari ai Programului, în anul școlar 2021/2022. - Publicarea Hotărârii de Guvern nr. 881/19.08. 2021 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023, pentru anul școlar 2021-2022. - Publicarea documentației de atribuire a contractelor în SICAP în data de 04.09. 2021, termenul de depunere a ofertelor fiind 12.10.2021. Procedura de atribuire a fost licitație deschisă cu fază finală electronică, desfășurată integral prin mijloace electronice în baza art. 69 alin (1) din Legea nr. 98/2016. Câștigătorul licitației pentru cele 3 loturi (produse lactate, produse de panificație și mere) a fost desemnat S.C. MATRA S.RL., cu care s-au semnat acordurile-cadru în data de 23 decembrie 2021. În urma acordurilor-cadru, au fost încheiate și următoarele contracte subsecvente pentru anul școlar 2021/2022: • contract subsecvent de furnizare lapte și produse lactate nr.25360/565/27.12.2021 în valoare totală de 2.942.741,01 lei cu TVA; • contract subsecvent de furnizare fructe proaspete-mere nr.25359/564/27.12.2021 în valoare totală de 1.359.811,67 lei cu TVA; • contract subsecvent de furnizare produse de panificatie nr.25361/566/27.12.2021 în valoare totală de 3.198.421,79 lei cu TVA. Numărul elevilor beneficiari comunicat de I.Ș.J. Argeș în baza căruia s-au semnat contractele subsecvente este de 55.323 elevi. Produselor se vor distribui astfel: - luni: iaurt și corn; - marți-miercuri: lapte UHT și corn; - joi și vineri: măr și biscuiți. Produsele distribuite sunt: • corn cu făină dietetică integrală 80 g produs de SC PAN PARTENER SPEDITION Arg Româncuța; • biscuiți uscați din faină integrală 44 g produși de SC Agrosemcu SRL; • biscuiți școlari integrali dulci 44 g produși de SC Velrom SRL; • lapte semidegresat UHT 1,8 grăsime 200 ml produs de SC Simultan SRL; • iaurt 1,8 grasime 125 g produs de SC Simultan SRL; • mere (mai multe soiuri) cu o greutate minimă de 100 g, încadrate în categoria I de la următorii producători: MSAD Slawomir Gorzynschi Polonia, GRUPA PRODUCENTOW OWOCOW ZELSAD Sp Z.o.o. Polonia și JOZEFOW SAD Sp Z.o.o. Polonia.