În conformitate cu prevederile Hotărârârii de Guvern nr. 1031/2020, privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 59 alin. (2) din Constituția României revizuită, precum și cu prevederile art. 4 din Legea nr. 35/1997, privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată, Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș, vă informează următoarele: În România vaccinarea este voluntară (neobligatorie) și gratuită, iar accesul la locul de muncă a persoanei încadrate nu poate fi condiționată de vaccinarea împotriva Sars-Cov-2; - Niciun angajat nu poate fi condiționat de către angajator să se vaccineze împotriva COVID-19, vaccinarea fiind un act medical preventiv bazat pe consimțământul persoanei; - Impunerea vaccinării împotriva COVID-19, de către angajator, este în afara cadrului legal.