Rudele pacienților bolnavi de COVID-19 internați în compartimentul A.T.I al secției de Boli Infecțioase pot intra să-i viziteze! Având în vedere prevederile Ordinului MS nr. 487/2021, pacientul infectat cu SARS CoV 2 și care prezintă simptome severe de boală, poate beneficia, la cerere de : • asistenţă religioasă, potrivit specificului cultului din care face parte, şi cu acordul medicului curant. În vederea asigurării protecţiei clericului şi a pacientului, vizita poate avea loc în următoarele condiţii: – un singur cleric oficiant poate intra la pacient, o singură dată; – timpul alocat serviciului religios este de maximum 15 minute; – clericul poartă echipament complet individual de protecţie asigurat cu titlu gratuit de către unitatea sanitară în care este internat pacientul, conform metodologiei în vigoare; – clericul respectă toate măsurile sanitare care se impun; – se vor folosi doar obiecte de cult care pot fi dezinfectate înainte şi după utilizare, cu acordul medicului curant; – nu sunt permise obiecte care generează flacără deschisă/închisă sau scânteie. În unităţile sanitare în care există clerici angajaţi, aceştia vor asigura asistenţa religioasă pentru credincioşii cultului recunoscut cu acordul căruia a fost angajat, de comun acord cu medicul curant. Familia/reprezentantul legal va depune o solicitare la recepția spitalului. Medicul șef de secție și medicul curant vor fi informați despre solicitarea familiei, aceștia vor stabili data și ora la care se poate efectua vizita în spital. Pe perioda vizitei, aparținătorul va fi însoțit de un cadru medical stabilit de medicul șef de secție. Acesta va respecta circuitele de la nivelul spitalului. În vederea asigurării protecției membrului familiei/aparținătorului legal, vizita poate avea loc în următoarele condiții: - membrul familiei/aparținătorul legal este informat asupra contagiozității virusului SARS CoV 2 și asupra căii de transmitere: aeriană, prin contact direct cu blonavul și prin contact direct cu obiectele bolnavului; - o singura persoană poate intra la pacient, o singură dată; - timpul alocat vizitei este de maximum 15 minute; - vizitatorul poartă echipament individual de protecție asigurat cu titlu gratuit de către unitatea sanitară în care este internat pacientul, conform metodologiei în vigoare (botoși, halat, masca, manusi, viziera sau ochelari și bonetă); - vizitatorul respectă măsurile sanitare care se impun; păstrează distanța față de bolnav, nu se așează pe patul bolnavilor și nu atinge obiectele acestora - nu este permisă introducerea nici unui obiect în zona în care sunt îngrijiți pacienții cu COVID 19. - Programul pentru vizita aparținătorilor este zilnic între orele 12:00 – 14:00. Circuitul vizitatorilor - în functie de orarul de vizite/secție Zona de echipare (cabinet triaj CPU) → Hol Covid→Sectie Boli infectioase (ATI Covid)→Circuit Covid→Dezechipare (În cadrul Secției de Boli Infecțioase – ATI Covid). Vizitatorul va fi însoțit permanent de un cadru medical din secția în care este internat pacientul și îndrumat în procesul de echipare, respectare circuit, dezechipare. #Atenție!!! Se vor dezinfecta mâinile/mănușile după fiecare etapa (atât personalul medical cât și vizitatorul). #RESPONSABILITĂŢI În activitatea privind vizita aparținătorilor pacienților infectați cu SARS CoV2 sunt implicate următoarele structuri funcționale: • secretariatul unității - înregistrează solicitarea familiei/reprezentantul legal conform Procedurii circuitului documentelor în Spitalul Orășenesc Mioveni. • medicul șef de secție/medicul curant - stabilesc data și ora în care poate efectua vizita și desemnează un cadru medical care va însoți aparținătorul, • un cadru medical – însoțește aparținătorul respectând circuitele de la nivelul spitalului. Conducerea Spitalului Orășenesc Mioveni ANEXA 5 Informare apartinator/reprezentant legal asupra riscurilor si consecintelor ce pot aparea in urma vizitei la pacient cu COVID-19 Subsemnatul(a) ………………………………………….în calitate de ……………………… al bolnavului………………………………………confirm prin prezenta faptul că am fost informat asupra riscurilor vizitei, le înțeleg și îmi asum toate riscurile și consecințele ce pot apărea în urma vizitei în spital. Data, Semnatura,