În zilele de 27 şi 28 mai, la Mioveni va fi organizată Sesiunea Ştiinţifică a Centrului de Dezvoltare a Creativităţii al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România intitulată „CREATIVIATE INGINEREASCĂ ÎN DOMENIUL PRODUCŢIEI-ENERGIEI-MEDIU”.
Sesiunea se va desfăşura pe mai multe secţiuni şi va avea peste 100 de participanţi de seamă din domeniul ştiinţei.
Secţiunile de desfăşurare sunt: PRODUCTICA, DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII CRITICE REZILIENTE LA SCHIMBĂRILE DE MEDIU, MANAGEMENTUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ, DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII, ŞTIINŢĂ ŞI RELIGIE, ISTORIE şi MEDICINĂ.
În cadrul acestui eveniment se vor prezenta cele mai relevante rezultatele ştiinţifice din universităţi, institute de cercetare şi companii.
Printre invitații de seamă se numără: Joe ENGLISH - Irlanda și José PIETRI – Franța.
Deschiderea oficială va avea loc vineri, 27 mai, ora 15.00, în sala de festivităţi a Centrului Cultural Educativ.
Programul evenimentului de la Mioveni va conţine şi vizite la Uzina Dacia şi la Catedrala “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”.