Casa Județeană de Pensii anunță că, de astăzi și până la 9 aprilie, pentru informații referitoare la stabilirea și plata drepturilor de pensie, recalculări de pensii, stagii de cotizare și plata ajutorului de
deces, bilete de tratament balnear, persoanele interesate se pot adresa în timpul programului de lucru la numerele de telefon
0248.222.393, 0248.222.394 sau în scris la adresa:
relatii@cjparges.ro. Depunerea de documente prin e-mail se face după descărcarea de pe
site-ulwww.cjparges.ro, de la capitolul „acte și formulare”, a cererilor corespunzătoare.
Actele doveditoare și documentele completate,
semnate și scanate în format PDF, JPG, JPEG pot fi transmise pe adresa menționată.